Їдкі луги – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 13. МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

§ 13.3. Їдкі луги

Їдкими лугами називаються добре розчинні у воді гідроксиди. Найважливіші з них NaOH та КОН.

Гідроксид натрію і гідроксид калію – білі, непрозорі, тверді кристалічні речовини. У воді добре розчиняються з виділенням великої кількості теплоти. У водних розчинах практично повністю дисоціюють і є сильними лугами. Виявляють усі властивості основ.

Тверді гідроксиди натрію і калію та їх

водні розчини поглинають оксид карбону(ІV):

NaOH + СO2 = NaHCO3;

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

Або в іонній формі:

ОН – + СО2 = HCO-3

2OН – + СO2 = СO2-3 + Н2О.

У твердому стані на повітрі NaOH і КОН поглинають вологу, завдяки чому використовуються як осушувачі газів.

У промисловості гідроксид натрію і гідроксид калію добувають електролізом концентрованих розчинів відповідно NaCl і КСl. При цьому одночасно утворюються хлор і водень. Катодом є залізна сітка, анодом – графіт.

Схему електролізу (на прикладі КСl) слід уявляти так. КСl повністю дисоціює на іони К+ і Сl – . При проходженні електричного струму до катода підходять

іони К+, до анода – хлорид-іони Сl – . Калій у ряду стандартних електродних потенціалів розташований до алюмінію, і його іони відновлюються (приєднують електрони) значно важче, ніж молекули води (див. § 7.7). Іонів же гідрогену Н у розчині дуже мало. Тому на катоді розряджаються тільки молекули води з виділенням молекулярного водню:

2Н2O + 2е – = Н2 + 2OН-.

Хлорид-іони в концентрованому розчині легше віддають електрони (окиснюються), ніж молекули води, тому на аноді розряджаються хлорид-іони:

2Сl – – 2е – = Сl2.

Загальне рівняння електролізу розчину в іонній формі:

Їдкі луги   МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

Або

Їдкі луги   МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

Аналогічно відбувається електроліз розчину NaCl (див. § 7.7). Розчин, який містить NaOH і NaCl, випаровують, внаслідок чого випадає в осад хлорид натрію (він має набагато меншу розчинність і вона мало змінюється з температурою), який відокремлюють і використовують для подальшого електролізу.

Гідроксид натрію добувають у дуже великих кількостях. Він є одним з важливих продуктів основної хімічної промисловості. Застосовують його для очистки продуктів нафти – бензину і гасу, для виробництва мила, штучного шовку, паперу, в текстильній, шкіряній, хімічній промисловості, а також у побуті (каустик, каустична сода).

Дорожчий продукт – гідроксид калію – застосовується рідше, ніж NaOH.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Їдкі луги – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП - Довідник з хімії