АбсурдизмАрхія

Політологічний словник

Архія (від грецьк. archi – влада, правління) – політично організоване суспільство (наприклад, монархія, олігархія, поліархія). Прототип А. – анархія (безвладдя, ідея бездержавної організації суспільного життя. Поняттям А. визначають своєрідний етап переходу суспільства від природного до державного стану, до суспільно-організованого (цивілізованого) суспільного устрою, в якому існують такі інститути, як політика, уряд, влада, підлеглі тощо. Поняття “А.” є синонімом іншого грецького найменування влади –

“кратії”. В політичній теорії широко використовують термін “кратія” у поєднанні зі словами, які визначають суб’єкт владного правління, характер державної влади: аристократія; ти – мократія; демократія; плутократія; охлократія; геронтократія; теократія. Останнім часом політичний лексикон поповнився такими неологізмами, як: партократія, технократія, мілітократія, бюрократія, ідеократія, меритократія, інфократія та ін.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 1997.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АбсурдизмАрхія - Довідник з політології