Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення – відповідальність громадян і службових осіб через застосування до них уповноваженими на те державними органами і службовими особами адміністративно-правових санкцій (стягнень) за екологічні правопорушення (проступки). Види таких правопорушень і порядок вжиття заходів адміністративної відповідальності регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення. Статті, якими передбачена адміністративна відповідальність у цій галузі, викладені у главі 7 згаданого

Кодексу (близько 40 статей). Тут, зокрема, йдеться про порушення правил землекористування (ст. ст. 52-55); охорони надр (ст. ст. 57-58), охорони водних ресурсів і правил водокористування (ст. ст. 59-62), охорони і використання лісів (ст. ст. 63-77). Ряд статей стосується адміністративної відповідальності за забруднення атмосферного повітря (ст. ст. 78-84) і порушення правил охорони тваринного світу (ст. ст. 85-89). Окремими статтями врегульовано адміністративну відповідальність за збирання рослин, занесених до Червоної книги (ст. 90), за порушення правил охорони територій і об’єктів природно-заповідного фонду та порядку користування тваринним
світом у заповідниках (ст. 91.).

Щодо зазначених норм на порушників відповідних правил накладаються здебільшого такі стягнення, як попередження і штраф. За основу розрахункового критерію для штрафу взято мінімальний заробіток. Наприклад, невиконання розпоряджень органів, що здійснюють контроль за охороною атмосферного повітря, тягне за собою накладання штрафу на громадян від 0,5 до 1 мінімального розміру заробітної плати і на службових осіб – від 1 до 1,5 мінімального розміру заробітної плати. У деяких випадках застосовуються також інші санкції – конфіскація рушниць та інших знарядь полювання, які є особистою власністю порушника, і позбавлення права полювання на строк до трьох років (ст. 85). Адміністративні справи за екологічні правопорушення розглядають уповноважені службові особи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, адміністративні комісії при виконкомах місцевих Рад, а також деякі інші службові особи і державні органи. Див. також Екологічне правопорушення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення - Довідник з правознавства