Adverbs of time and place. Прислівники часу й місця – The Аdverb. Прислівник

Англійська мова
The Аdverb. Прислівник

Adverbs of time and place. Прислівники часу й місця

Прислівники часу й місця зазвичай вживаються в кінці речення:
He wasn’t very well Yesterday. (Учора йому було погано.)
Інколи вони можуть вживатися на початку речення:
Tomorrow We’ll have three lessons. (Завтра в нас буде три уроки.)


Adverbs of time and place. Прислівники часу й місця – The Аdverb. Прислівник - Довідник з англійської мови