Акції на пред’явника

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Акції на пред’явника – цілком оплачені акції, на бланках яких не вказуються імена власників. Перехід права власності на такі акції від одного власника до іншого не потребує реєстрації і будь-яких записів на бланку. Дивіденди за акціями на пред’явника виплачуються особі, яка пред’явила належні йому акції (сертифікат акцій) або документ депозитарію про те, що даній особі належить певна кількість акцій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Акції на пред’явника - Фінансовий ринок