Акціонерний капітал

Акціонерний капітал – засоби акціонерного товариства, утворені шляхом об’єднання багатьох індивідуальних капіталів, розширення масштабів акціонерної компанії завдяки капіталізації частини прибутку, а також залучення частини коштів вкладників через механізм продажу акцій та облігацій, фактичним власником А, к. є вузьке коло осіб або фінансових інститутів (комерційних банків, страхових компаній тощо), які зосередили в себе контрольний пакет акцій. А. к. з точки зору матеріально-речового змісту складається з засобів виробництва (машин,

устаткування, будівель, доріг, сировини тощо). З точки зору вартісних відносин А. к. – це акції, облігації, грошова готівка. Акції та облігації не є реальним капіталом, а лише титулом власності, що приносить дохід власникам фіктивного капіталу, який здійснює свій кругообіг значною мірою незалежно від руху реального виробничого капіталу, фіктивний капітал значно більший від реального. Таке відхилення пояснюється перш за все тим. що в період сприятливої економічної кон’юнктури курс акцій значно вищий від їх номінальної вартості, а також тенденцією до зниження середньої норми позичкового процента.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Акціонерний капітал - Економічний словник