Акциз

Акциз (лат. ассідеге – обрізую) – один з видів непрямого податку переважно на товари масового вжитку (цигарки, алкогольні напої, сіль, сірники, автомобілі, парфумерію тощо). Вибірковий А. в деяких країнах встановлюється на телефонні послуги, показ кінофільмів, квитки на проїзд, комунальні послуги. У більшості країн Заходу в повоєнний період були запроваджені універсальні А., або податки з обороту, які вилучались у відсотках (до 10%) валової виручки підприємств. В останні три десятиріччя замість податку з обороту існує А. на додану вартість,

що став основною формою непрямого оподаткування. Тому в широкому розумінні А. слід розглядати як непрямий податок на продаж товарів і послуг на внутрішньому ринку. На відміну від податку з обороту, цей податок стягується не з усієї вартості товару, а лише з її приросту на кожній наступній стадії виробництва та його реалізації. Оподаткуванню підлягає різниця між виручкою, отриманою компанією від реалізації товарів і послуг, і витратами на закупівлю сировини, напівфабрикатів та оплату послуг (див. Податок на додану вартість). Найнижча частка А. в Японії (12%) та в США (16%), оскільки в цих країнах переважає пряме оподаткування;
найвища – в Греції, Португалії (до 40%) та Ірландії (42%). У структурі А. в країнах ЄС дещо підвищуються універсальні і знижуються вибіркові А. Вибіркових (або індивідуальних) А. в Німеччині налічується майже 20, а в Японії – понад 600. Встановлюються три основні ставки А.: 1) єдина – на сіль, сірники, цукор тощо, тобто на товари, сорти яких мало різняться між собою; 2) диференційовані – на вина, масло, тканини, тобто на товари, які значно різняться за якістю, міцністю тощо; 3) середні – тютюнові вироби, тобто на однорідні товари, сорти яких мають різні ціни. Упровадження А. в Україні завдало значних збитків економіці (див. Податок на додану вартість).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Акциз - Економічний словник