Альтернативне питальне речення – Interrogative sentence. Питальне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Англійська мова
Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Interrogative sentence. Питальне речення

Альтернативне питальне речення

Альтернативне питальне речення передбачає вибір. Воно може бути окремим, чи входити до складу спеціального питання. Частини альтернативного питання з’єднуються сполучником or: Are you tired or ill? (Ви стомлені чи хворі?)
Is she seven or eight? (Їй сім чи вісім років?)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Альтернативне питальне речення – Interrogative sentence. Питальне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні - Довідник з англійської мови