АЛЮМІНІЙ – ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

АЛЮМІНІЙ

Алюміній – третій за поширеністю елемент земної кори. Він входить до складу багатьох силікатних мінералів, які називаються алюмосилікатами. Найважливішою природною сполукою алюмінію, що стала сировиною для виробництва металу, є боксит АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ – гідратований оксид алюмінію.

Алюміній – дуже активний метал. У ряді активності металів він стоїть лівіше багатьох інших металів, тому використовується для промислового одержання деяких

рідкісних металів шляхом відновлення їх оксидів металічним алюмінієм за високої температури, наприклад:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Метод одержання металів з їх оксидів за допомогою алюмінію називається алюмінотермією. Найважливіша сполука Алюмінію – оксид Аl2О3. Він володіє амфотерністю, що виявляється у взаємодії його і з кислотами, і з основами:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Алюміній одержують розкладанням електричним струмом розчину його оксиду у роз плавленому кріоліті ЗNaF – АlF3:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Через високу енергію хімічного зв’язку в оксиді алюмінію процес його розкладу надзвичайно

енергоємний, що обмежує використання алюмінію.

Таблиця

Алюміній і його сполуки

Алюміній

Сполуки Алюмінію

Оксид алюмінію

Гідроксид алюмінію

1. Сріблясто-білий легкий метал

2. Окислюється на повітрі з утворенням захисної оксидної плівки:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3. Витісняє водень з води:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

4. Взаємодіє з кислотами:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

5. Взаємодіє з лугами:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

6. Витісняє метали з їх оксидів (алюмінотермія):

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Одержання

Розклад електричним струмом розплаву оксиду алюмінію (у кріоліті):

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1. Дуже твердий порошок білого кольору

2. Амфотерний гідроксид, взаємодіє:

З кислотами

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

З лугами:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Утворення

А) при окисненні або горінні алюмінію на повітрі:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Б) у процесі алюмінотермії:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

В) при термічному розкладанні гідроксиду алюмінію:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1. Білий нерозчинний у воді порошок

2. Проявляє амфотерні властивості, взаємодіє:

З кислотами:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

З лугами:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3. Розкладається при нагріванні:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Утворення

А) при взаємодії розчинів солей алюмінію з розчинами лугів (без надлишку):

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Б) при взаємодії алюмінатів з кислотами (без надлишку):

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Солі алюмінію у водних розчинах гідролізуються:

АЛЮМІНІЙ  ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Проте і сам алюміній, і його сплави широко застосовуються у промисловості, і масштаби застосування цього металу постійно зростають. Це зумовлено рядом чинників. Перерахуємо найважливіші з них.

1. Алюміній – найпоширеніший метал земної кори. Його ресурси практично невичерпні.

2. Алюміній має високу корозійну стійкість, і вироби з нього практично не потребують спеціального захисту.

3. Невелика густина алюмінію (2,7 г/см3) у поєднанні з високою міцністю і пластичністю його сплавів робить алюміній незамінним конструкційним матеріалом у літакобудуванні і сприяє розширенню його застосування в наземному і водному транспорті, а також у будівництві.

4. Відносно висока електропровідність алюмінію дозволяє замінювати ним в електротехніці значно дорожчу мідь.

5. Висока хімічна активність алюмінію використовується в алюмінотермії.

6. Міцність хімічного зв’язку в оксиді А12O3 зумовлює його механічну міцність, твердість. Природний оксид алюмінію, корунд, – один з основних абразивних матеріалів. Штучний рубін – оксид алюмінію з домішками хрому (для надання забарвлення) є обов’язковими деталями механічних годинників (осі і підшипники; чим більше “каменів” у годинниках, тим вони кращі).

Хімічні властивості алюмінію і його сполук наведено у таблиці, наданої вище.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АЛЮМІНІЙ – ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ - Довідник з хімії