АМІАК. АМІАЧНА ВОДА – ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

АМІАК. АМІАЧНА ВОДА

Одна з технічно цінних сполук Нітрогену з Гідрогеном – аміак NН3. У промисловості аміак синтезують із простих речовин: азоту (з повітря) і водню. Це – перший етап зв’язування азоту повітря:

АМІАК. АМІАЧНА ВОДА   ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Реакція синтезу оборотна. Оскільки вона екзотермічна, то підвищення температури зміщує рівновагу вліво. Реакція супроводжується зменшенням кількості газоподібних речовин (із чотирьох молів речовини утворюється два), тобто

зменшенням об’єму, тому підвищення тиску зміщує рівновагу вправо. Для прискорення реакції застосовується каталізатор.

Аміак – безбарвний газ з різким характерним запахом, добре розчинний у воді (в 1 об’ємі води за кімнатної температури розчиняється до 700 об’ємів аміаку).

Розчиняючись у воді, аміак вступає з нею в оборотну реакцію, під час якої утворюються гідроксид-іони:

АМІАК. АМІАЧНА ВОДА   ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Рівновага цієї реакції сильно зміщена вліво, тому іонів ОН – у розчині небагато, отже, аміак має властивості слабкої основи.

Властивості водного розчину аміаку як розчину основи проявляються

у зміні забарвлення індикаторів, у взаємодії з кислотами і солями, наприклад:

АМІАК. АМІАЧНА ВОДА   ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

При дії лугів на солі амонію виділяється аміак, наприклад:

АМІАК. АМІАЧНА ВОДА   ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Аміак має відновні властивості. У кисні він горить:

АМІАК. АМІАЧНА ВОДА   ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АМІАК. АМІАЧНА ВОДА – ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ - Довідник з хімії