АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ДОПУСТОВИМ ЗНАЧЕННЯМ – ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

ПРИСЛІВНИК

7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ДОПУСТОВИМ ЗНАЧЕННЯМ

Відіменникові аналітичні прислівники із значенням допустовості базуються на прийменникових формах лише двох відмінків – давального та родового, причому кожен з них поєднується з обмеженою кількістю прийменників. Так, давальний відмінок значення умови, незважаючи на яку реалізується дія, виражає з двома похідними прийменниками всупереч і наперекір, а родовий з одним похідним прийменником – незалежно від: “Всупереч живим фактам, наперекір здоровому розуму ці горе – теоретики твердять про “відмирання народної творчості” (М. Рильський); “Наперекір суховіям та чорним бурям повсюди йде вона за людиною, заходячи аж сюди, до самого мертвого моря, де, крім солі, вже ніщо не росте…” (О. Гончар); “Я мушу виконувати обов’язок гостинного господаря незалежно від цього листа” (Ю. Смолич).


АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ДОПУСТОВИМ ЗНАЧЕННЯМ – ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ - Довідник з української мови