Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням (№№ 374-381)

Тема. Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням (№№ 374-381).

Мета. Проаналізувати допущені під час контролю знань помилки та організувати роботу над ними; узагальнити уявлення учнів про дію додавання та її закони, а також задачі на додавання та способи їх розв’язування.

Обладнання. Схеми задач; демонстраційний матеріал.

Зміст уроку

І. Аналіз контрольної роботи.

1. Загальна характеристика результатів контролю знань.

2. Аналіз помилок та виконання відповідних

завдань.

А) Аналіз типових помилок учнів.

Б) Колективне розв’язування завдань, аналогічних тим, у яких були допущені типові помилки.

В) Вправи для учнів, які успішно впоралися із завданнями тематичного опитування.

3. Завдання № 44 (с. 16) із “Збірника задач і тестів з математики. 4 клас”, Н. О Будна, Г. Б. Вацик. – Тернопіль, 2014.

Задачі.

А) На двох острівцях сиділо 105 чайок, причому на одному з них було на 13 чайок більше, ніж на другому. Скільки чайок сиділо на кожному острівці окремо?

(Розв’язання: 1) 105 – 13 = 92 (ч.); 2) 92 : 2 = 46 (ч.); 3) 46 + 13 = 59 (ч.)

Відповідь: па одному острівці сиділо 59 чайок,

а на другому – 46.)

Б) Під однаковими буквами заховані однакові цифри. Відповідь записи.

Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розвязуються додаванням (№№ 374 381)

(Розв’язання: 234 – 3 = 702; 737 – 6 = 4422.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Самостійне опрацювання учнями тексту вправи № 374 за частинами.

2. Бесіда за прочитаним.

– Як називаються числа при додаванні?

– Які закони додавання ви знаєте?

– Як використати послідовність чисел для додавання?

– Продемонструйте застосування переставного закону дії додавання за допомогою наочності.

Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розвязуються додаванням (№№ 374 381)

– Як сполучний закон додавання може полегшити обчислення виразу:

70 + 160 + 40 + 125 + 5?

((160 + 40) + (1255 + 5) + 70.)

3. Первинне закріплення.

Вправа № 375.

Учні пояснюють для кожного випадку, який закон дії додавання застосовується для зручності обчислень.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задач (№ 376).

– Прочитайте задачі.

– Які з поданих задач розв’язуються дією додавання? (Перша, друга і третя задачі.)

– Розв’яжіть ці задачі.

(1) 8 + 5 = 13 (дм); 2) 8 + 4 = 12 (л.); 3) а + в.)

2. Фронтальне виконання завдань №№ 377, 378.

Поясніть, як виконали додавання кількох доданків (№ 378).

356 + 49 + 188 (= 593) 107 + 285 + 74 + 399 (= 865)

– Для перевірки правильності результату можна застосувати прийоми перестановки та знаходження суми частинами. Наприклад, спочатку знайти суму двох доданків, потім суму двох інших доданків і результати додати.

3. Самостійна робота.

Варіант 1 (для учнів з високим рівнем знань) – розв’язати задачу № 379.

Варіант 2 (для учнів із достатнім та середнім рівнем знань) – розв’язати задачу № 380.

Варіант 3 (для учнів з початковим рівнем знань) – обчислити суми:

Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розвязуються додаванням (№№ 374 381)

Розв’язання:

Варіант 1

245 + (245 + а);

Якщо а = 78, то 245 + (245 + 78) = 568 (км).

Варіант 2

42 + (42 + 89) = 173 (км).

Варіант 3

Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розвязуються додаванням (№№ 374 381)

IV. Підсумок уроку.

– Виконайте дії, застосовуючи переставний та сполучний закони.

54 + 249 + 16 (= 319);

35 + 170 + 30 + 225 (= 460).

V. Домашнє завдання.

№ 381 (с. 62).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням (№№ 374-381) - Плани-конспекти уроків по математиці