АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ

Тип уроку: комбінований урок.

Мета: ввести поняття роботи, з’ясувати випадки, коли робота від’ємна, додатна або дорівнює нулю, ввести визначення одиниці роботи, з’ясувати особливості робіт різних сил; ввести поняття потужності, дати означення одиниці потужності, з’ясувати взаємозв’язок між потужністю, силою та швидкістю руху тіла; розвивати логічне мислення учнів.

Обладнання та наочність: паспортні дані різних пристроїв із зазначенням їх потужності, портрети Д. Джоуля, Д. Уатта.

Відеофрагмент: здійснення механічної

роботи (наприклад, людина несе вантаж, кран підіймає плиту).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Що називають роботою?

– Коли можна вважати, що тіло виконує роботу?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

– Означення механічної роботи.

– Формули для обчислення механічної роботи.

– Одиниця механічної роботи.

Умови виконання механічної роботи.

– Додатне та від’ємне значення механічної роботи.

– Визначення потужності.

– Фізичний смисл потужності.

– Формули для обчислення потужності.

– Одиниці потужності.

– Приклади значень потужності деяких машин та механізмів.

Опорний конспект

Учитель заповнює таблицю разом з учнями:

Назва

Фізичної величини

Означення

Фізичної величини

Позначення

Фізичної величини

Формула

Специфічні властивості

Величини

(векторна, скалярна)

Одиниця

Прилад для вимірювання

Механічна робота

Потужність

Визначення роботи сталої сили

Ситуація

Значення кута між F і s

Формула роботи

Знак роботи

Наслідок дії сили на тіло

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ

Α = 0

A = Fs

A > 0

Швидкість тіла збільшується? ід дією сили

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ

0° < α < 90°

A = Fscos α

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ

Α = 90°

A = 0

A = 0

Швидкість тіла не змінюється

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ

90° < α < 180°

A = Fscos α

A < 0

Швидкість тіла зменшується під дією сили

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ

Α = 180°

A = – Fs

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

– Чому перед підйомом на гору автомобіль зменшує швидкість?

Розв’язування задач

1. Візок з вантажем протягли на відстань 150 м, прикладаючи горизонтальну силу 500 Н. Яка робота при цьому була виконана?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Під дією сили 20 Н брусок рухається по поверхні столу зі сталою швидкістю 6 м/с. Яку роботу виконує сила за 5 с?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Яку роботу треба виконати, щоб з дна водойми глибиною 5 м рівномірно підняти камінь масою 70 кг? Середня густина каменя становить 3000 кг/м3. Опором води знехтувати.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4. Яку роботу здійснює двигун вентилятора потужністю 0,5 кВт за 5 хвилин?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

5. Обчисліть потужність двигунів літака, який летить зі швидкістю 800 км/год, а його двигуни розвивають силу тяги 200 кН.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

6. Яку потужність розвиває двигун підйомного крана, якщо він рівномірно підіймає вантаж масою 4 т зі швидкістю 30 м/хв.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Вивчити конспект.

– Завдання за підручником: вивчити § 34, 35; розв’язати вправу 34 письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 22.46, 22.50

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: виконати експериментальне завдання на стор. 220 підручника; розпочати роботу над навчальним проектом № 4

_____________________________________________________

_____________________________________________________

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ - Плани-конспекти уроків по фізиці