АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЯКІ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ

МЕТА: ПРОАНАЛІЗУВАТИ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ ЗНАХОДИТИ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗІВ, ЩО МІСТЯТЬ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ

I. Аналіз контрольної роботи

Загальна характеристика результатів контрольної роботи, аналіз типових помилок та виконання відповідних завдань.

II. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти обчислюватимуть вирази та розв’язуватимуть задачі.

III. Повторення та узагальнення знань

1. Усне виконання вправи 576 (1).

2. Вправа 577. Використовуючи переставний

закон множення, знайти значення двох виразів, третього – самостійно.

3. Задача 568.

4. Вправа 569. Два вирази з коментуванням, а решта – самостійно.

5. Вправа 579 (2). Пояснити порядок виконання дій.

6. Вправа 570. Вираз на віднімання обчислити під керівництвом учителя, а на додавання – самостійно.

7. Задача 571. Скласти вираз, дібрати числові значення та обчислити його.

8. Вправа 572. Розглянути два способи обчислення кількості клітинок.

9. Задача 573. Користуючись планом, записати й розв’язати фронтально.

IV. Підсумок уроку

Училися обчислювати вирази на кілька дій, що містять множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЯКІ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ - Плани-конспекти уроків по математиці