АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ПОНЯТТЯ КЛАСУ, ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДІВ І КЛАСІВ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ПРОАНАЛІЗУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ; ОЗНАЙОМИТИ З КЛАСАМИ ТИСЯЧ ТА ОДИНИЦЬ ТА ЇХ СТРУКТУРОЮ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ ЧИТАТИ Й ЗАПИСУВАТИ ШЕСТИЦИФРОВІ ЧИСЛА; ФОРМУВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОБУТКУ НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

І. Аналіз контрольної роботи

1. Загальна характеристика результатів контрольної роботи, аналіз типових помилок і виконання відповідних завдань.

2. Усні обчислення.

1) Обчислити “кругові вирази”.

8600 – 8000

5000 + 600 + 3000

120

– (35 – 7 – 5)

0 : 300 + 200

600 : 5 + 300 – 0

200 – 5 + 4000

2) Відновити рівності.

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ПОНЯТТЯ КЛАСУ, ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДІВ І КЛАСІВ

II. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти ознайомляться з групуванням розрядів у класи, з одиницями класів та читанням і записом чисел з використанням поняття “клас”.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Повторно розглянути вправу 267, з’ясувати, чим відрізняються назви перших трьох розрядів справа від відповідних наступних трьох розрядів.

2. Пояснення вчителя на основі вправи 275 за готовою таблицею розрядів і класів. Як називається перший (другий) клас?

Що спільного в кожному із цих класів? Чим відрізняються назви розрядів другого класу від назв відповідних розрядів першого класу? Чим відрізняються назви лічильних одиниць класу одиниць і класу тисяч? Як на письмі та під час читання чисел позначати відсутність одиниць розрядів? Як прочитати числа, записані більше ніж трьома цифрами?

3. Вправи 276, 277 виконати фронтально.

4. Вправа 278. Одне число записати на дошці, решту – самостійно. Перевірити фронтально, читаючи лише підкреслену частину числа та наголошуючи на слові “тисяч”.

IV. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Задачу 280 розв’язати п ід керівництвом учителя. Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? Чому? Чи можемо знайти, скільки квартир одержали в минулому році? Розв’язання записати самостійно. Сильніші учні складають обернену задачу із запитанням “На скільки..?”.

2. Самостійна робота за вправою 279. Перевіряючи, з’ясувати не лише відповіді, а й те, як підписали другий неповний добуток у другому виразі. Чому в третьому виразі частка – двоцифрове число, а в четвертому – одноцифрове? Як дібрали цифру частки в останньому виразі?

3. Додаткові диференційовані завдання.

1) Задача. На складі було а ц овочів. Після того як їх навантажили на 9 машин, порівну на кожну, на складі залишилося 552 ц.

Скільки центнерів овочів навантажували на кожну машину? Скласти та обчислити вираз, якщо а = 912.

2) Скільки різних чисел можна записати за допомогою цифр 2, 5, 6, 8, якщо використовувати всі цифри без повторів? Записати ці числа. (На перше місце можна поставити кожну цифру, на кожний вибір першої цифри є три способи вибрати другу цифру і два способи вибрати третю. Тому: 4 – 3 – 2 – 1 = 24 (ч.)).

V. Підсумок уроку

Що спільне і чим відрізняються класи в записі чисел? Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ПОНЯТТЯ КЛАСУ, ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДІВ І КЛАСІВ - Плани-конспекти уроків по математиці