Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми “Текст”

Тема. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми “Текст”. (Вправи 53-57). Тематичне оцінювання.

Мета. Вчити виділяти найбільш загальні й суттєві поняття з теми, спільне і відмінне у визначених поняттях.

Розвивати вміння аналізувати власний ступінь засвоєння матеріалу. Виховувати наполегливість, зосередженість.

Обладнання: диск до підручника, підручник, зошит, індивідуальні картки зі словниковими словами.

Хід уроку

І. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою.

Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Аналіз контрольної роботи.

1. Аналіз допущених помилок.

Визначення правил, узагальнення і виявлення тем, які слід повторити.

2. Визначення виду тексту, з яким працювали, обгрунтування вибору.

III. Підсумок за темою “Текст”.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Річка заснула в берегах” (Ліна Костенко).

2. Проблемна ситуація.

– Чи все ми вже знаємо про текст? Чи всі особливості творення текстів згадали? (Учні називають види текстів, особливості їх побудови.)

– Поміркуйте: якби слова Ліни Костенко були назвою тексту, який би це був

текст. (Художній.)

– Що помогло вам прийти до такого висновку? (“Річка заснула” – образний вислів, використаний у переносному значенні, є ознакою художнього тексту.)

– Закрийте очі, послухайте ще раз цей вислів. Яка частина доби вам уявляється? (Діти описують свої уявлення: хтось побачив річку ввечері, хтось вдень, хтось вранці.)

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 54).

Можна використати матеріали диска.

– Утворіть слова із поданих складів.

– Запишіть ці слова, дотримуючись правил каліграфії.

– Продовжіть ряд словникових слів: пригадайте, які ще слова ми вивчили цього року, і запишіть їх з пам’яті (перевірка за індивідуальними картками).

– Спишіть вислів Ліни Костенко.

4. Образні вислови (метафори) у художніх текстах (за вправою 53).

– Прослухайте музику Петра Чайковського “Листопад” (вчитель використовує матеріали диска до уроку).

– Під музику декілька разів прочитайте поетичні рядки Ліни Костенко із вправи 53, поки не відчуєте, як слова гармонійно поєднуються із музичним твором.

– Яким настроєм пройняті ці твори? Які почуття викликають?

– Знайдіть образні вислови. Як ви їх розумієте? (“Осінь замикає брами” – закінчується її пора, скоро прийде зима; “погубила журавлині ключі” – у небі видно останніх птахів, що відлітають у вирій.)

– Закрийте підручники і запишіть вірш з пам’яті. Перевірте. Підкресліть головні члени речення. Що ви помітили? Це речення ускладнене однорідними присудками, тому у ньому є кома після слова вночі.)

5. Порівняння текстів, визначення їх типів (за вправою 56).

– Прочитайте два тексти. Визначте, що в них спільного, а що відмінного.

– До якого типу можна віднести перший текст?

– За якими ознаками ви це визначили?

– Це опис, розповідь чи міркування?

– Доберіть і запишіть до тексту заголовок.

– Спишіть речення, у якому використано образні вислови. (Наша вербичка привітно шелестить листям і дарує всім гарний настрій.)

– Підкресліть у ньому головні члени речення. (Під час перевірки вчитель звертає увагу на однорідні присудки і відсутність коми перед сполучником і.)

IV. Фізкультхвилинка.

V. Рефлексія над вивченим матеріалом.

1. Характеристика наукового тексту (за вправою 56, продовження).

– До якого типу ви б віднесли текст №2?

– Які слова підказали вам, що це текст саме такого типу? (Використання спеціальної термінології: облік, флора, фауна тощо.)

– Які особливості наукових текстів? (Точність висловлювань, стислість описів, використання специфічної термінології.)

– Передайте зміст цього тексту одним реченням. Запишіть.

2. Робота в зошиті.

3. Словникова робота.

VI. Підсумок уроку.

– Прогляньте свої записи у зошиті та результат контрольної роботи. Визначте, що з теми “Текст” ви засвоїли добре. Побудуйте своє висловлення, починаючи так: “Я вмію… Я знаю… Я можу…”.

– Поміркуйте, що вам важко, що забувається. Побудуйте своє висловлення, починаючи так: “Я ще забуваю… Мені важко…”.

– Де можна знайти інформацію про те, які бувають типи текстів, як будувати той чи інший вид тексту? (Діти називають сторінки підручника, на яких є ці відомості.)

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 57 (доберіть заголовок до вірша і запишіть, доповнюючи потрібними словами із довідки). Запишіть сторінку підручника, на якій є відомості з тієї частини теми, яку вам потрібно повторити, у якій ви почуваєтеся невпевнено. Для перевірки засвоєння теми дайте відповіді на питання підручника (с. 30).

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 55 (поспостерігати за річкою, як вона готується до зими, скласти декілька висловлювань про це).

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми “Текст” - Плани-конспекти уроків по українській мові