Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 129-133)

Тема. Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 129-133).

Мета. Ознайомити учнів з особливостями закінчень іменників жіночого роду на – а (-я) та чоловічого роду в орудному відмінку однини; формувати вміння і навички застосування правил для пояснення правопису закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.

Обладнання: таблиця-ватман “Словничок”, опорні схеми, мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз

контрольної роботи.

III. Перевірка домашнього завдання.

– Як ви поділили текст на абзаци? Поясніть і зачитайте.

– Який це текст – науковий чи художній? Чому?

– Чим можна скористатися, якщо ви не впевнені, яке закінчення має іменник чоловічого роду в родовому відмінку однини? (Словничком.)

– Яка орфограма є в слові кілометр?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

1. Створення проблемної ситуації.

Одного разу Незнайко писав лист бабусі: “Мені дуже подобається математика. Сиджу зараз над…” – і спіткнувся: не знає, як написати – задачею чи задачою.

– Хто може йому допомогти?

2.

Оголошення теми і мети уроку.

– Сьогодні на уроці ми будемо працювати над правописом іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. Спробуємо зрозуміти і запам’ятати особливості закінчень таких іменників, щоб не опинитися в ситуації, в якій був Незнайко.

V. Сприймання і усвідомлення учнями новою матеріалу.

1. Словникова робота (з використанням таблиці “Словничок”).

– Яка орфограма є в словах революція, республіка!

– До якої частини мови вони належать?

2. Спостереження над мовним матеріалом (вправа 129).

– Які закінчення мають іменники жіночого роду в орудному відмінку? Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи і спробуйте пояснити,

Чому закінчення у них різне.

3. Засвоєння теоретичного матеріалу (с. 67).

– Подані іменники поставте в орудному відмінку однини.

Роса, верба, лінія, пожежа, тиша, круча.

4. Рубрика “Слово про слово”.

Ра? туша – будинок, у якому міститься міське самоврядування.

5. Складання опорної схеми.

Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 129 133)

6. Тренувальна вправа (вправа 130).

А) Читання тексту і добір заголовка.

Б) Списування тексту, ставлячи слова, що в дужках, в орудному відмінку.

В) Пояснення написання закінчень.

Г) Повторення правила вживання апострофа після префіксів і пояснення написання слова з’являється.

7. Вправа-дослідження (вправа 131).

А) Визначення основи і закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку.

Б) Формулювання правила (с. 68).

8. Робота зі схемою-опорою.

Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 129 133)

9. Проблемна ситуація.

Учні вже сформулювали правило про правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку.

Незнайко вигукнув: “У мене є доповнення до правила! В іменниках чоловічого роду на [й] кінцевий приголосний основи [й] в орудному відмінку однини зникає”.

– Чи правильно міркує Незнайко?

Фізкультхвилинка.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Робота в групах (5 груп) (за вправою 132).

– Прочитайте і з’ясуйте значення невідомих слів.

– Поставте іменники у форму орудного відмінка однини.

– Складіть і запишіть речення з використанням утворених форм іменників.

Читання правила на с. 68.

2. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

3. Розумова гімнастика.

– Казкові герої Крутивус, Вернидуб і Вернигора вирішили позмагатися в орфографії.

Крутивус

Вернидуб

Вернигора

Мовою

Музикою

Скрипкою

Пшеницею

Черешнею

Яблунею

Душею

Їжою

Вежою

– Хто з них переміг?

– Запишіть слова без помилок.

4. Робота в групах.

– Запишіть словосполучення, ставлячи іменники в орудному відмінку. Виділіть закінчення іменників.

I група. Сиділи (під чим?) вишня, груша, слива, акація.

II група. Йшли (чим?) стежка, межа, вулиця.

ІІІ група. Жити (з чим?) мрія, надія, пісня.

5. Гра “Зрозумій мене”.

– Відгадайте загадку з бабусиної скрині.

Якщо не маєш сили – виходить, мало її з’їв. Коли безлад у думках – то вона може бути у голові. І, нарешті, якщо вона березова, то може бути дуже боляче. (Каша.)

– Які вислови, пов’язані зі словом каша, ви знаєте? (Каша в голові, заварити кашу, березова каша, мало каші з’їв, каші маслом не зіпсуєш.)

– Провідміняйте (усно) іменник каша.

VII. Підсумок уроку.

1. Взаємоопитування.

Клас ділиться на дві групи. Учні кожної групи по черзі ставлять запитання з теми уроку і відповідають на них.

2. Поетична хвилинка.

Хай іменник візьме – ею

За потребою своєю.

Отже, груш… смачнішою,

А задач… складнішою,

Ну, а вдач… ледачою,

Як і каш… гарячою.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 67, 68 – правила, с. 69 – вправа 133.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 129-133) - Плани-конспекти уроків по українській мові