Аналіз контрольної роботи. Слово. Значення слова. Багатозначні слова. (Вправи 74-78)

Тема. Аналіз контрольної роботи. Слово. Значення слова. Багатозначні слова. (Вправи 74-78).

Мета. Закріпити вміння розрізняти пряме і переносне значення слів і вміння вживати в мовленні багатозначні слова; розширити уявлення про значення слів і їх вживання.

Обладнання: індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз контрольної роботи (“Мова і мовлення”, “Текст”, “Речення”).

Вчитель повідомляє результати виконаної роботи.

Відзначає учнів, які не зробили жодної помилки в роботі, і дає їм індивідуальні

завдання (картки) для самостійної роботи.

Усі інші діти під керівництвом учителя аналізують і виконують роботу над помилками.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Виконання вправи.

– Запишіть словосполучення у два стовпчики, виділяючи, які з них вживаються у прямому значенні, які – у переносному.

Золоті руки, золотий годинник, довге життя, довге плаття, падають промені, листя падає, дуб кучерявий, кучерявий чуб, Чорне море, море сміху, горить вогнище, горіли зорі, голоси летять, летіли лелеки, яблуні цвітуть, обличчя розцвіло.

2. Гра “Що ти собі уявив?”.

– Зараз я назву слова,

а ви скажете, що ви собі уявили?

Коса, гребінець, поле, ніс, кришталева, залізний.

– Отже, кожне з цих слів має кілька значень.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

– Сьогодні ми пригадаємо слова, які вживаються в прямому і переносному значенні, про багатозначні слова та визначимо їх роль у мовленні.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Спостереження за мовним матеріалом (вправа 74).

– Прочитайте прислів’я, назвіть слова, вжиті у переносному значенні, і поясніть, як ви їх розумієте.

– Якою загальною темою можна об’єднати ці прислів’я? (Праця прикрашає людину. Праця – це велика сила. Праця – це благородна дія.)

– Спишіть перше і друге прислів’я, підкресліть головні члени речення. (Діло величає. Сила слабіє.)

2. Вправа “Поетична хвилинка” (вправа 75).

А) Конкурс читців.

– Прочитайте вірш-пораду, з’ясуйте значення невідомих слів.

– Підготуйтесь до конкурсного читання. Хай із ваших вуст порада позвучить переконливо.

Б) Складання і запис речень зі словом голова (в різних значеннях). Вислухати всі складені речення, а записати найвдаліші.

В) Побудова звукових моделей слів.

Аналіз контрольної роботи. Слово. Значення слова. Багатозначні слова. (Вправи 74 78)

Фізкультхвилинка.

3. Колективне опрацювання вправи 76.

– Прочитайте поетичні рядки, поясніть значення виділених слів.

– Слова земля і берегти поділіть для переносу різними способами. (Зе-мля, зем-ля. Бе-регти, бере-гти, берег-ти.)

4. Тренувальне списування (вправи 77).

– Прочитайте вірш, з’ясуйте значення невідомих слів.

– Впізнайте у вірші синоніми до слова заметіль.

– Які з них ви найчастіше вживаєте у мовленні? Про які довідались з вірша?

– Доберіть і запишіть прикметники до іменників заметіль, метелиця.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Вправа “Аукціон”.

– Доберіть синоніми до слів:

Робота –

Будинок –

Їжа –

Малята –

Відважний –

Мирний –

Дивний –

Говорити –

Міркувати –

Мерзнути –

3. Вправа “Редактор”.

– Виберіть слово, яке найточніше відповідає змісту.

– Сім’я Іванюків живе у кам’яному (будинку, палаці, житлі).

– Діти (мандрували, йшли) лісом і (збирали, тукали) гриби.

– Вузенька, покручена (стежка, дорога) вела через поле. За селом починався березовий (гай, ліс).

VII. Підсумок уроку.

Вправа “Мікрофон”.

– Що ви знаєте про значення слів?

– Що таке переносне значення слів?

– Як називаються слова, близькі за значенням?

– Чим цікаві ці слова?

– Для чого синоніми використовують у мовленні?

– Назвіть (доберіть) синоніми до слова дорога.

– Що ви знаєте про слова з протилежним значенням?

– Доберіть антоніми до слів день, сум, війна, змій, назад, руйнувати.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 42, вправа 78.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз контрольної роботи. Слово. Значення слова. Багатозначні слова. (Вправи 74-78) - Плани-конспекти уроків по українській мові