АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УТВОРЕННЯ, ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 2000. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСТАНІ

Мета: проаналізувати результати контрольної роботи, організувати роботу над помилками; ознайомити учнів з утворенням, назвами, читанням і записом чотирицифрових чисел у межах двох тисяч; повторити правило множення двоцифрових чисел на одноцифрове число і спосіб розв’язування задач, які включають збільшення (зменшення) числа в кілька разів або на кілька одиниць; розвивати увагу, мислення; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Аналіз контрольної роботи

1)

Оголошення результатів роботи.

2) Колективна робота над типовими помилками.

3) Індивідуальна робота над помилками, допущеними в контрольній роботі.

2. Математичний диктант

– Запишіть вирази, знайдіть їх значення.

– Перший доданок 62, другий – частка чисел 42 і 6.

– Зменшуване 92, від’ємник – частка чисел 36 і 9.

– Зменшуване – 100, від’ємник – добуток чисел 12 і 4.

– Перший доданок – добуток чисел 15 і 3, другий доданок 73.

– Ділене 420, дільник – різниця чисел 300 і 240.

– Зменшуване – добуток чисел 8 і 50, від’ємник – 70.

– Знайдіть різницю добутків

80 і 9, 25 і 4.

– Знайдіть суму часток 150 і 3, 810 і 9.

Відповіді: 62 + 42 : 6 = 69; 92 – 36 : 9 = 88; 100 – 12 – 4 = 52; 15 – 3 + 73 = 118; 420 : (300 – 240) = 7; 8 – 50 – 70 = 330; 80 – 9 – 25 – 4 = 620; 150 : 3 + 810 : 9 = 140.

3. Фронтальна робота

– До їдальні привезли 81 л молока. На сніданок витратили 1/3 частину молока. Скільки літрів молока витратили?

– Знайдіть приклад, у розв’язанні якого допущено помилку.

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УТВОРЕННЯ, ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 2000. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСТАНІ

– Назвіть усі двоцифрові числа, у яких число десятків у 4 рази більше числа одиниць. (82,41)

– Четверокласникам треба посадити один ряд яблунь. Довжина цього ряду 30 м, відстань між яблунями 3 м. Скільки треба заготовити саджанців для посадки? (11 саджанців)

– Риболов за 3 хв зловив 6 рибок. Скільки таких рибок він зловить за 5 хв? (На питання відповісти не можна.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні ми почнемо ознайомлення з багатоцифровими числами.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Підготовчі вправи

Завдання 155,156 (усно); 158 – письмово з коментуванням

2. Пояснення нового матеріалу

– Ми навчилися лічити, записувати числа в межах 1000. Сьогодні ви дізнаєтеся, що існують числа більше 1000.

Якщо до 1000 додати 1, отримаємо 1001. За числом 1001 слідує число 1002, потім – 1003. Назвіть наступне число.

– Розгляньте малюнок (завдання 157).

– Яке число зображене на малюнку?

– Це чотирицифрове число. У чотирицифровому числі, крім розрядів одиниць, десятків і сотень, є ще розряд тисяч.

– Розглянемо запис чотирицифрових чисел у нумераційній таблиці (завдання 159 (2)).

3. Первинне закріплення нового матеріалу (завдання 160)

4. Фізкультхвилинка

Нахились уперед, нахились назад.

І направо, і наліво,

Щоб нічого не боліло.

Один, два, три, чотири –

Набираємося сили,

Нахились, повернись

І до друга посміхнись.

Руки вгору піднесіть.

Пальці швидко полічіть:

Ліворуч – 5, праворуч – 5,

Скільки разом? Як сказать?

Руки вгору піднесіть

І почнемо всі лічить.

Скільки пальців на руці

Хором скажемо усі.

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в парах (завдання 161)

2. Розв’язування виразів (завдання 162)

Метод “Мікрофон”

Учні коментують розв’язання прикладів.

3. Робота над задачею (завдання 163)

Учні ознайомлюються із задачею за текстом підручника. Для повторення використовують короткий запис. Фронтально складають план розв’язання задачі. Розв’язання задачі кожен учень записує самостійно з наступною самоперевіркою з дошки. Один учень працює за дошкою.

1) 12 – 2 = 24 (км) – проїхав велосипедист за 2 години;

2) 24 : 6 = 4 (км) – проходив турист за годину.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 116; 117 (с. 26).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

– Що у вас викликало труднощі?

– Що було найбільш цікавим?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УТВОРЕННЯ, ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 2000. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСТАНІ - Плани-конспекти уроків по математиці