Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про дієслово як частину мови. Написання не з дієсловами. Спостереження за зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови

Урок 85

Тема. Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про дієслово як частину мови. Написання не з дієсловами.

Спостереження за зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови

Мета: провести аналіз і підбити підсумки контрольної роботи; актуалізувати знання дітей про дієслово, його граматичні ознаки, правопис його з часткою не; розвивати вміння розрізняти дієслова серед інших частин мови; виховувати активну життєву позицію.

Обладнання: тлумачні словники.

ХІД УРОКУ

I. Аналіз контрольної роботи

II. Актуалізація

опорних знань та мотивація навчання

Колективне виконання вправи 77. Відповідь на завдання зафіксувати на дошці.

– З якою частиною мови зв’язуються дієслова? (Зафіксувати на дошці.)

III. Оголошення теми і мети уроку

– З якою частиною мови будемо сьогодні працювати?

(Вчитель пише заголовок до опорної схеми, яку починають складати.)

– Дійсно, сьогодні згадаємо все, що ми з вами знаємо про дієслово. (Відповіді дітей вчитель фіксує у схемі.)

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективне виконання вправи 78

– З якою частиною мови найчастіше пов’язується

дієслово?

– Якщо найчастіше воно пов’язується з іменником, то з якими частинами мови, що за своїми граматичними ознаками максимально схожі на іменники, ще може пов’язуватись дієслово? (Доповнюється опорна схема.)

2. Самостійна робота з підручником (вправа 79)

– Про яку ознаку дієслова розповіла вам ця вправа?

– Чи можна вважати сполучення підмета і присудка словосполученням?

3. Самостійне виконання вправи 86

– Чому з першого речення ви не змогли вибрати словосполучення?

– А що ви можете розповісти про написання не з дієсловами?

– Хоча слід зазначити, що є в мові дієслова, які без не не вживаються, наприклад: ненавидіти, нехтувати. Такі дієслова слід писати з не разом.

V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота за варіантами (за власним вибором)

– Запишіть у зошиті вправу 82 або 83.

– Чого навчають нас ці вправи?

– Що треба знати про правопис не з дієсловами?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

3. Розвиток зв’язного мовлення (за вправою 85)

– Хто хоче запропонувати послухати нам свій переказ?

– З якою частиною мови найчастіше пов’язується дієслово?

4. Робота зі словниковим словом

– А що позначає слово дисципліна? Зверніться до тлумачного словника.

– Як ви думаєте, чому це слово винесли окремо?

– Поясніть орфограми, з якими ми зустрілися в цьому слові.

– Занесіть у словничок, підкресліть орфограми.

– Складіть словосполучення “дієслово + дисципліна”. За необхідності змінюйте форму слова дисципліна.

Підтримувати дисципліну;

Порушувати дисципліну;

Пишатися дисципліною і т. ін.

VI. Підсумок уроку

– З якою частиною мови ми розпочали знайомство?

– Прочитайте правило про дієслово на с. 43, порівняйте його з опорою, яку ми склали протягом уроку.

– Що не записували у правилі?

– Вдома повторіть все, що ми дізналися сьогодні про дієслово.

VII. Домашнє завдання

Правила на с. 43,44; вправа 84; повторити словникові слова.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про дієслово як частину мови. Написання не з дієсловами. Спостереження за зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови - Плани-конспекти уроків по українській мові