АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Шш. ПОРІВНЯННЯ БУКВИ ш З БУКВАМИ и, й. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Шш. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З БУКВОЮ Шш. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ

Мета: вчити учнів правильно писати малу і велику букву Шш; вдосконалювати навички письма складів, слів і речень, вміння аналізувати і порівнювати структури букв; вчити складати речення за малюнками; виховувати дружні стосунки, колективізм.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повторення правил сидіння за партою під час письма.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за малюнком зошита (с. 26)

– Що зображено на малюнку?

– Скільки хлопчиків грають у хокей?

– Чим вони грають?

Складіть речення за схемою.

2. Ознайомлення з буквою

Звуковий аналіз слова “шайба”

– Який перший звук у цьому слові?

– Як вимовляємо цей звук?

– Кінчик язика піднятий до піднебіння. Якщо піднести долоню до рота, відчувається теплий струмінь повітря. Якою буквою ми позначали цей звук на уроці читання?

Учитель виставляє на дошці друковану і рукописну букви Шш.

На дворі лежить поліно,

Трійко пташок зверху сіло,

Подивись, ну й чудеса –

Вийшла з пташок буква “Ш”.

– Розгляньте малу і велику букви Шш. Знайдіть спільне і відмінне.

Діти порівнюють кількість

елементів, їхню форму, знаходять подібні елементи в інших буквах (и, і, ї).

3. Підготовка руки до письма. Виконання розчерків на малюнку

4. Письмо малої букви ш

– Назвіть елементи, з яких складається буква. (Три прямі похилі палички із заокругленням унизу.)

– Мала буква ш складається з трьох відомих вам елементів, безвідривно поєднаних між собою. Починаємо писати рядкову букву ш від верхньої рядкової лінії прямою лінією вниз. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч, торкаючись її, і ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Повторюємо знову такий самий елемент. Не відриваючи руки, ведемо вниз пряму лінію, яку заокруглюємо вправо, біля нижньої рядкової лінії ведемо до середини рядка. Пишемо на рахунок: “раз-і, два-і, три-і”.

Увага учнів звертається на паралельність, однакову ширину елементів. Учні “наводять” букву в повітрі, а кілька учнів пишуть її на дошці. Потім пишуть букву ш у двох рядках.

Фізкультхвилинка

5. Письмо буквосполучень і слів

– Прочитайте склади.

– Назвіть слова до буквосполучень ша, ош.

– Буквосполучення ош пишуть безвідривно; ша пишуть так: пишемо букву ш, відриваємо руку і починаємо писати букву а.

У словах шайба, шахи зверніть увагу на похиле написання букв, поєднання букв ах.

6. Письмо речень

Учні хором читають речення з відповідною інтонацією. Наводиться речення по пунктирах під диктування вчителя. Таким чином виробляється темп письма. Рукописне речення учні списують по слову.

7. Розфарбовування малюнка (с. 26)

8. Робота за малюнком зошита (с. 27)

– Що зображено на малюнку?

– Як зветься пташка, що лущить шишки? (Шишкар)

– Скільки звуків [ш] у цьому слові?

9. Письмо великої букви Ш

– Велика буква Ш складається з трьох елементів. Пишемо її так, як великі букви И, Й, додаючи ще одну пряму похилу із заокругленням унизу праворуч до середини рядка.

Її написання відбувається під лічбу: “і-раз-і-два-і-три-і”.

Учні тренуються у повітрі в написанні букви. Потім наводять букву в першому рядку і пишуть самостійно у двох рядках, дотримуючись однакової відстані між елементами.

Учитель попереджає про можливі помилки у написанні букви: вона не має бути дуже вузька або дуже широка; часто заокруглення першого елемента скривлює пряму лінію; слід дотримувати нахил і однакову відстань між елементами.

10. Письмо буквосполучення і слова

– Ши – складне буквосполучення. Під час написання слід стежити за тим, щоб рухалися лише пальчики, а не вся рука, поєднувати букви плавним переходом однієї лінії в другу, вести лінії під однаковим нахилом.

Перед написанням слова Шишкар у зошиті учні разом з учителем кілька разів “повторюють” його у повітрі. Якщо нахил елементів буде однаковим – слово буде красивим. У цьому слові бажано чотири букви поєднати безвідривно, але для дітей це складно, бо ще недостатньо відпрацьовано пересування руки вздовж рядка одночасно з поперечним рухом, тому можна відірвати ручку після другої букви.

Фізкультхвилинка

11. Письмо речень

Учні хором читають речення, наводять під диктування вчителя і пишуть теж під диктування вчителя.

Наступне речення діти можуть записати самостійно і замість малюнка написати слово.

12. Розфарбовування малюнка

– Розфарбуйте зелені голочки прямими штрихами.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

– Яку букву навчилися писати на уроці?

– Які звуки вона позначає?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Шш. ПОРІВНЯННЯ БУКВИ ш З БУКВАМИ и, й. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Шш. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З БУКВОЮ Шш. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ - Плани-конспекти уроків по українській мові