АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Г. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Г З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ Л, М. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Г. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ, РЕЧЕНЬ. ПОРІВНЯННЯ ФОРМИ БУКВ

Мета: навчити учнів писати велику рукописну букву Г, склади, слова і речення з нею, поєднувати її з іншими буквами; закріплювати навички звуко-буквеного аналізу слів; виховувати працелюбність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Гра “Знайди пару”

На дошці – малюнки агрусу, гедзя, гави, гудзика, дзиги і таблички зі словами. Учні мають прочитати слово і розмістити його під відповідним малюнком.

2. Послухайте і посміхніться!

ГАВА

Кіт облизується ласо:

Гава в дзьобі держить м’ясо

Ось

поклала біля себе,

А коту того і треба.

Подивилась гава вбік –

Кіт за м’ясо та й утік.

А малятам смішно стало:

Гава гаву упіймала.

Г. Бойко

– Що тримала в дзьобі гава?

– Як котові вдалося забрати у неї м’ясо?

– Як ви розумієте вислів: “Упіймати гаву”?

3. Розучування скоромовки

Гава з гавенятами

В гру веселу грає:

Крила пробують малі,

Гулі набивають.

Н. Становська

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за малюнком зошита (с. 62, вгорі)

– Кого ви бачите на малюнку?

– Що тримає в лапках гава? (Гудзик)

– Хто спостерігає

за гавою? (Гедзь і дівчинка.)

– Послухайте ще одну скоромовку.

Поки агрус позбирали,

Гава гудзика украла.

– Складіть речення за малюнком.

2. Повідомлення теми і мети уроку

– Сьогодні ми будемо вчитися писати велику рукописну букву Г.

3. Порівняння великої рукописної і друкованої букви Г

– Розгляньте велику рукописну і друковану букву Г.

– Що в них спільного?

– Чим вони відрізняються?

– На які інші великі рукописні букви схожа велика рукописна буква Г? (Л, М)

4. Письмо великої рукописної літери Г

– Порівняйте малу рядкову рукописну букву г з великою рукописною.

– Чи подібні вони?

– У чому різниця? (У розмірі.)

– Після заокруглення похилу лінію пишемо з більшим нахилом і доводимо до міжрядкової лінії. Не відриваючи руки, ведемо вправо прогнуту вниз лінію і закінчуємо її на міжрядковій лінії. Пишемо під лічбу “раз-і, два-і”.

Учні “пишуть” кілька разів велику рукописну літеру Г у повітрі. Потім наводять у зошиті, після чого дописують рядок самостійно.

Фізкультхвилинка

5. Письмо буквосполучень

Учні пишуть рядок буквосполучень. Учитель звертає увагу на те, що перший елемент букви не треба вести різко вправо.

6. Письмо слів

Гелгочуть під горою гуси.

В город забігло гусеня.

– Гиля, гиля! – гука Ганнуся,

Його з городу виганя.

Н. Забіла

– Що роблять гуси під горою?

– Куди забігло гусеня?

– Як Ганнуся гукає гусей?

– Як гелгочуть гуси?

Учитель на дошці пише слово гелготіти, детально пояснюючи поєднання. Учні обводять слово в рядку, самостійно дописують рядок.

Вигук Ге-ге-ге учні пишуть самостійно.

7. Письмо речень

– Прочитайте речення.

– Скільки в ньому слів?

– Обведіть речення за пунктиром.

– Прочитайте речення повністю.

– Уявіть прочитане.

– Повторіть речення.

– Прочитайте перше слово, наведіть його ручкою. Запишіть перше слово в наступному рядку.

– Прочитайте друге слово. Наведіть його ручкою. Запишіть у наступному рядку друге слово, і т. д.

– Перевірте речення шляхом самостійного перечитування вголос.

8. Виконання завдання зі знаком питання

– Розгляньте букви. Обведіть букви правильної форми.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

– Яку букву вчилися писати на сьогоднішньому уроці?

– Який звук вона позначає?

– Які слова з цією буквою ви запам’ятали?

– Розкажіть скоромовки, які вивчили на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Г. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Г З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ Л, М. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Г. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ, РЕЧЕНЬ. ПОРІВНЯННЯ ФОРМИ БУКВ - Плани-конспекти уроків по українській мові