Аналіз собівартості окремих видів продукції

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

5.6. Аналіз собівартості окремих видів продукції

В доповненні до узагальненого аналізу собівартості продукції, аналізу за елементами і статтями витрат, витрат на одну гривню продукції необхідно постійно аналізувати калькуляції на окремі види продукції. Об’єкт аналізу залежить від широти асортименту продукції, що виготовляється. Для вузькономенклатурних виробництв аналіз повинен здійснюватись для кожного

виду продукції; для багатономенклатурних виробництв – по груповому асортименту і найбільш важливих видах продукції.

Аналіз собівартості окремих видів продукції здійснюється в таких напрямках:

– оцінка виконання плану з собівартості продукції;

– оцінка динаміки собівартості й особливо для продукції, яка виготовляється протягом тривалого періоду;

– оцінка відхилень від планового рівня за кожною статтею витрат;

– виявлення причин додаткових витрат для окремих статей;

– виявлення резервів зниження витрат на виробництво окремих видів продукції.

Важливо оцінити, наскільки обсяг

виробництва, зміни постійних і змінних витрат впливають на рівень собівартості одиниці продукції.

Враховуючи, що в ринкових умовах конкурентоспроможності продукції багато в чому визначається рівнем собівартості окремих виробів, актуальним стає зіставлення їх з рівнем затрат підприємств – конкурентів.

Щодо чинників зниження витрат на виробництво окремих видів продукції, то для матеріаломістких виробництв, наприклад, харчових, суттєве значення має ефективне використання відходів виробництва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз собівартості окремих видів продукції - Довідник з економіки