Анекдот політичний

Політологічний словник

Анекдот політичний – анекдот грецькою означає невиданий, неопублікований. Різні види анекдотів відомі з давнини, зокрема вирізняють анекдоти історичні, літературні, побутові. У XX ст. особливо поширився А. п., ставши явищем політичного життя. Найбільш очевидним поясненням цього феномену є взаємодія двох причин. По-перше, політика зачіпає всі верстви суспільства, що створює зацікавленість їх у політиці; політична участь набирає масових форм (внаслідок цього А. п. є різновидом ЗМІ). По-друге, природна потреба суспільної

комунікації не може бути задоволена через наявні канали (друк, радіо, телебачення тощо), які перебувають під контролем цензури, як це відбувається за авторитарних і тоталітарних режимів. У таких умовах А. п. стає способом (хоча неповноцінним і обмеженим) реалізації свободи слова і формування автономної громадської думки. Принциповою тут є анонімність A. n., яка, проте, не є засобом збереження безпеки оповідача (якщо він потрапляє під репресії, відмінність між автором і виконавцем мінімальна), а підкреслює статус А. п. як феномену громадської думки. Перехід до більш вільного політичного режиму, коли громадяни можуть
реалізувати своє право на вільну комунікацію звичайними каналами, зменшує цінність А. п. як засобу формування громадської думки – про що свідчить, зокрема, відзначений численними спостерігачами спаду продукуванні політичних анекдотів після лібералізації режиму, а потім і розпаду СРСР, з появою незалежних ЗМІ в тих країнах, що раніше входили до його складу. Втім, певний “фоновий” рівень наявності А. п. у суспільній комунікації, очевидно, залишається і в умовах демократичного режиму.

Борев Ю. Б. История государства советского в преданиях и анекдотах. – М., 1995.

Е. Щербенко

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Анекдот політичний - Довідник з політології