Антимонопольне законодавство

Антимонопольне законодавство – специфічна галузь законодавства, яка включає норми права, що регулюють суспільні відносини в процесі обмеження монопольної діяльності та запобігання їй, недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності та здійснення державного контролю за дотриманням його норм. Для України А. з.- нове суспільне явище, започатковане з переходом до ринкової економіки і прийняттям Верховною Радою Закону України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій

діяльності”. Система цього законодавства включає також Закон України “Про антимонопольний комітет України” від 26.XI.1993, акти Уряду щодо антимонопольного регулювання, акти спеціального антимонопольного органу – Антимонопольного комітету України, а також акти міністерств і відомств, спрямовані на обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції. Для А. з. характерне використання різних методів правового регулювання та численних норм процесуального характеру, які належать як до адміністративного, так і до судового процесу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Антимонопольне законодавство - Довідник з правознавства