Антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання

Філософія світ людини

Антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання

У попередній лекції наголошувалося на значенні свідомості, пізнання для життєдіяльності людини. Особливу роль у пізнавальному ставленні людини до світу відіграє така спеціалізована форма пізнання, як наука. Саме антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання і будуть у центрі нашої уваги в даній лекції. Спочатку розглянемо контроверзи “сцієнтизм – антисцієнтизм” та “екстерналізм – інтерналізм”, які відтворюють у специфічній формі полеміку щодо ціннісних, антропологічних вимірів процесу наукового пізнання та його результатів.


Антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання - Довідник з філософії