Арбітражні органи в Україні

Арбітражні органи в Україні – органи, створені за взаємною згодою сторін або компетентним органом для вирішення спорів (справ), що виникають між юридичними особами (незалежно від форм власності та організаційних форм) з майнових і пов’язаних з ними немайнових відносин. А. о. діють з метою захисту порушених або оспорюваних прав та інтересів, що охороняються законом, будь-яких юридичних осіб. Відповідно до Конституції України вирішення господарських спорів в Україні здійснює Вищий Арбітражний Суд України, арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя в межах їхньої компетенції. Організація і діяльність арбітражних судів визначаються Конституцією України, Законом України “Про арбітражний суд”, Арбітражним процесуальним кодексом України, Законом України “Про статус суддів”, іншими законодавчими актами, а також міждержавними договорами й угодами, ратифікованими в установленому порядку. Система арбітражних судів в Україні створена в 1991 р. шляхом реорганізації органів державного арбітражу України, які були складовою частиною державного арбітражу СРСР. Арбітражні суди розглядають справи із спорів між юридичними особами незалежно від форм власності та організаційних форм, що виникають при укладенні, зміні, розірванні й виконанні господарських договорів та з інших підстав, спори про визнання актів ненормативного характеру недійсними з підстав, зазначених у законодавстві, та справи про банкрутство. Арбітражні суди вирішують також спори, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності юридичних осіб, відповідно до Закону “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Справи розглядає суддя (або колегія суддів) – посадова особа відповідного арбітражного суду за участю представників сторін, інших учасників арбітражного процесу. Перегляд рішень арбітражного суду здійснюють в порядку нагляду голова арбітражного суду, що прийняв рішення, або його заступник та арбітражна колегія Вищого Арбітражного Суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов. За заявою сторони або за протестом прокурора арбітражний суд може перевірити рішення третейського суду чи іншого органу, який у межах своєї компетенції вирішує господарські спори. Товарні біржі, відповідно до Закону України “Про товарну біржу”, мають право засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів, що виникають при укладанні, зміні й розірванні торговельних угод. Такі спори вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, статутом товарної біржі та біржовими правилами. Господарські спори між організаціями і підприємствами споживчої кооперації, згідно із Законом України “Про споживчу кооперацію”, можуть вирішувати спілки, споживчих товариств, виходячи з делегованих їм прав. Спори, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності підприємств, у тому числі й відносин із торгового мореплавства, в Україні вирішують як арбітражний (третейський) суд, який утворюють сторони спеціально для розгляду окремої справи, так і постійно діюча арбітражна установа – Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС) чи Морська арбітражна комісія (МАК) при Торгово-промисловій палаті України. Ці арбітражні установи здійснюють свою діяльність згідно із Законом України “Про міжнародний комерційний арбітраж” і регламентами, затверджуваними Торгово-промисловою палатою України. Вони приймають до свого розгляду спори за умови, що сторони домовилися письмово в арбітражній угоді (арбітражному застереженні) про передачу їх на вирішення цих арбітражних установ, або якщо розгляд спорів віднесено до їх компетенції (юрисдикції) на підставі міжнародних договорів України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Арбітражні органи в Україні - Довідник з правознавства