Асоціація торговців цінними паперами

Асоціація торговців цінними паперами – самоврядна (недержавна) організація в Україні, яка об’єднує на засадах відкритої участі і добровільності торговців цінними паперами з метою розвитку ринку цінних паперів у країні та захисту інтересів учасників. А. т. ц. п. є юридичною особою. Учасниками її можуть бути будь-які інститути, в т. ч. іноземні, які мають статус торговців цінними паперами за законами України, зробили вступний внесок, сплачують щорічні внески, а також виконують вимоги статуту та рішення керівних органів А. т. ц. п. Головними

завданнями А. т. ц. п. є: участь у розробці законодавчих актів; запровадження єдиних правил поведінки на позабіржовому ринку цінних паперів; створення та розвиток інфраструктури посередницької діяльності з цінними паперами; створення і забезпечення діяльності системи позабіржової торгівлі між учасниками асоціації; забезпечення розрахунків та обміну інформацією про цінні папери, їхні курси тощо. При А. т. ц. п. діє комп’ютерна система торгівлі цінними паперами. Основними функціями її є: реєстрація та інформування про стан попиту і пропозицій на цінні папери, що знаходяться в обігу на позабіржовому ринку; реєстрація
угод купівлі – продажу цінних паперів в реальному масштабі часу; здійснення клірингу та розрахунків за цінні папери між торговцями цими паперами, які уклали між собою угоди про купівлю – продаж. Система комп’ютерної торгівлі складається з центральної та локальних комп’ютерних підсистем, інформаційно пов’язаних між собою. За станом на 1994 р. цією системою було охоплено більшість обласних міст України, а у складі А. т. ц. п. налічувалося близько 30 учасників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Асоціація торговців цінними паперами - Довідник з правознавства