АСПЕКТ

Екологія – охорона природи

АСПЕКТ (біол.) – зовн. вигляд рослинних угруповань (фітоценозу). Змінюється протягом року відповідно до чергування сезонних фаз розвитку рослин. Залежить від видового складу рослин, чисельності видів, їхньої феностадії та ярусної будови угруповання. Бувають постійними (напр., у темнохвойному лісі, де вигляд угруповання майже не змінюється) і тимчасовими (степові і лучні угруповання, які протягом року змінюються 5-6, іноді до 12 разів, що залежить від тривалості фенологічних циклів видів). Здатність великого числа видів рослин розміщуватись на невеликій території є однією з причин зміни А. в часі. Ця здатність визначається екол. умовами та ступенем диференціації екотипів на даній території. Види рослин, що визначають А., наз. аспективними. Вивчення А. має також практ. значення, зокрема для встановлення термінів косовиці та випасання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АСПЕКТ - Довідник з екології