Атлантична солідарність

Політологічний словник

Атлантична солідарність – термін, що використовується стосовно політики держав – членів військово-політичного блоку НАТО із зміцнення і збереження тісного союзу і всебічного співробітництва країн Західної Європи і США. В основі А. с. лежить ідея спільності доль та інтересів країн, що омиваються Атлантичним океаном. Матеріалізацією цієї ідеї став створений у 1949 р. Північноатлантичний блок.

М. Головатий


Атлантична солідарність - Довідник з політології