АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА

УРОК 9. АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА

Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання про природу Світового океану та його дослідження; продовжити формування навичок визначати фізико-географічне положення океану, знаходити на карті основні об’єкти географічної номенклатури, порівнювати географічне положення Тихого та Атлантичного океанів; характеризувати етапи дослідження та особливості будови дна та рельєфу Атлантичного океану.

Обладнання: фізична карта світу, картосхема

Атлантичного океану, портрети мандрівників та дослідників (Х. Колумб, Ф. Магеллан, Дж. Кук та ін.), атласи, підручники, контурні карти.

Основні поняття: серединно-океанічний хребет, улоговина, рифт, жолоб, внутрішнє море, затока.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Завдання

Подумки уявіть географічну карту та закінчіть речення.

– Тихий океан омиває Північну Америку з…

– Тихий океан не омиває материк…

– Тихий океан омиває Австралію з…

– До найбільших морів Тихого океану належать…

У західній частині Тихого океану берегова лінія…

– Найпотужнішими холодними течіями Тихого океану вважаються…

2. Запитання

– Які відомі вам мандрівники плавали водами Атлантичного океану?

– Назвіть головні особливості географічного положення Тихого океану.

– Які прилади, методи, засоби дослідження використовуються для вивчення природи океанів сьогодні?

– Чим відрізняється океанічна земна кора від материкової?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Протягом попередніх уроків ви дізнавалися про особливості природи найбільшого та найдавнішого океану нашої планети – Тихого. Однак задовго до тих часів, коли європейці перетнули цей океан, вони плавали водами Атлантичного океану, який і в наші дні посідає провідне місце у світовому судноплавстві. Атлантичний океан найбільш досліджений серед всіх океанів, але й найбільш забруднений через інтенсивну господарську діяльність. Він відіграє значну роль у формуванні клімату Європи, у тому числі й нашої країни.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Географічне положення

Атлантичний океан – другий за розмірами водний басейн нашої планети. Площа – 91,6 млн. км2. Він займає приблизно п’яту частину поверхні Землі. Надзвичайно витягнутий із півночі на південь за відносно невеликих відстаней між східним і західним узбережжями. Від Північного полярного кола до берегів Антарктиди Атлантичний океан простягається на 16 тис. км. У північній та південній частинах океан розширюється, а в екваторіальних широтах звужується до 2,9 тис. км.

Визначення інших ознак географічного положення океану за типовим планом. Порівняння географічного положення Атлантичного і Тихого океанів

2. Дослідження Атлантичного океану

Атлантика – єдиний океан, що був відомий жителям Європи за античних часів. Серед інших океанів Атлантичний океан досліджений найкраще. Положення океану між Європою та Америкою сприяло його детальному вивченню. Вікінги. Плавання іспанців і португальців.

Комплексні океанографічні дослідження.

Складання плану до тексту підручника “Дослідження Атлантичного океану”

3. Будова та рельєф дна

Атлантичний океан за віком є відносно молодим. Утворення Атлантичного океану почалося після розколу Гондвани. Розширення триває й донині. Рельєф дна Атлантичного океану, порівняно з Тихим, не такий складний. За середніми глибинами океан посідає третє місце після Тихого та Індійського.

Добре розвинений шельф (8,5 % усієї площі дна), що створює сприятливі умови для видобування корисних копалин. Найбільш глибокі райони океану лежать біля його західних берегів. Найглибші глибоководні жолоби Пуерто-Ріко (8742 м) та Південно-Сандвічевий жолоб (8228 м).

Важливий елемент дна Атлантики – великий підводний Серединно – атлантичний хребет, який простягнувся посередині океану з півночі на південь майже на 17 тис. км. За формою він нагадує латинську літеру S і має ширину понад 1 тис. км. Це порівняно молода гірська споруда із різко вираженою сейсмічною діяльністю та слідами підводних вивержень на поверхні. Це єдиний серединно-океанічний хребет Світового океану, частина якого підіймається над рівнем моря у вигляді великого вулканічного масиву – острова Ісландія.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Запитання

– Чому Атлантичний океан досліджений краще, ніж інші? Яка частина океану – Північна чи Південна – досліджена, на вашу думку, детальніше? Чому?

– Які особливості характерні для основних елементів рельєфу дна Атлантичного океану? Які природні явища пов’язані із Серединно-Атлантичним хребтом?

– Яке походження глибоководних жолобів в Атлантиці?

– Чим зумовлені відмінності рельєфу дна Тихого та Атлантичного океанів?

2. Практична робота 5 (продовження) “нанесення на контурну карту географічної номенклатури атлантичного океану”

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Підібрати необхідний додатковий матеріал та підготувати повідомлення про дослідження Чорного моря.

– Випереджальне: учні об’єднуються в п’ять груп за спеціалізаціями “кліматологи”, “гідрологи”, “біологи”, “економісти”, “екологи” та готуються самостійно за темами “Клімат Атлантичного океану”, “Властивості водних мас”, “Органічний світ океану”, “Господарське використання ресурсів”, “Екологічні проблеми”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА - Плани-конспекти уроків по географії