Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 6

Тема. Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи

Цілі уроку: поглибити знання учнів про атоми й молекули як складні структурні частинки речовини; дати поняття про іони як заряджені частинки; на підставі будови атома дати поняття про хімічний елемент як визначений вид атомів; ознайомити учнів із сучасною українською номенклатурою; дати уявлення про поширення хімічних елементів у природі.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: евристична бесіда, розповідь, робота

з опорною схемою.

Обладнання: періодична система хімічних елементів.

ХІД УРОКУ

I. Організація учнів до роботи

II. Перевірка домашнього завдання

1. Заслуховуємо спосіб розділення суміші: сіль + спирт + вода + залізні ошурки.

– Декантація і фільтрування.

– Дистиляція.

– Випарювання і кристалізація.

2. Кілька учнів на вибір пропонують свою суміш. Заслуховуємо спосіб розділення, обговорюємо запропонований варіант.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Згадаймо з курсів природознавства і фізики основні етапи розвитку вчення про будову атома.

Евристична бесіда

1. Теорія атомів

Демокрита.

2. Створення атомно-молекулярного вчення М. В. Ломоносовим і Дж. Дальтоном.

3. Ядерна модель будови атома Е. Резерфорда:

– Атоми складаються з позитивно зарядженого ядра й електронної оболонки.

– Заряд ядра атома і сумарний заряд усіх електронів однаковий. Атом електронейтральний.

– Електрони рухаються навколо ядра з різним запасом енергії, на різній відстані від ядра й утворюють енергетичні рівні.

Розглядаємо схему будови атома.

Гідроген

Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи

Гелій

Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи

– Ядро складається з протонів і нейтронів.

– Заряд ядра дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній системі (заповнюємо схему).

Частинка атома

Позначення

Маса

Заряд

Протон

Р

Нейтрон

N

Електрон

E-

Отже, підіб’ємо підсумок.

Атом – найдрібніша електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

– А що буде, якщо кількість протонів і електронів у атомі буде різною?

Він набуде заряду, причому якщо

Np < ne - , то негативного;

Np > ne-, то позитивного.

Заряджені частинки називаються іонами. Позитивні іони – катіони, а негативні іони – аніони.

Наприклад: H+ – позитивний іон Гідрогену (катіон Гідрогену);

F – – негативний іон Флуору (аніон Флуору).

Зобразимо схему будови атомів та іонів Гідрогену та Флуору.

Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи

Самостійно заповнимо вільні місця:

Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи

IV. Вивчення нового матеріалу

Вид атомів з однаковим зарядом ядра називається хімічним елементом.

Розгляньмо періодичну систему хімічних елементів. У ній з допомогою хімічних символів зображено всі хімічні елементи, відомі людині.

Хімічні символи в такому вигляді запропонував шведський хімік Й. Я. Берцеліус. Вони позначають першу літеру латинської назви хімічних елементів. Якщо назви кількох елементів починаються з однакової літери, то до хімічного символу додають ще одну літеру. Ці позначення хімічних елементів є міжнародними та зрозумілими хімікам та іншим ученим у всьому світі.

Крім хімічного символу елементи мають свої назви. Познайомимося з деякими з них за сучасною українською номенклатурою. (За підручником або схемою знайомимося з назвами, хімічними символами елементів і вимовою назв 20-ти елементів.)

У природі хімічні елементи поширені нерівномірно. Розгляньмо діаграму їх поширення у Всесвіті.

Вміст хімічних елементів у Космосі

Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи

Вміст хімічних елементів у земній корі

Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи

V. Закріплення нового матеріалу

1. Побудуймо схему будови атома Літію з допомогою періодичної системи.

Порядковий номер – 3, отже, заряд ядра Li +3, кількість електронів – 3. Схему можна зобразити так:

Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи

Самостійно складіть схему для Be.

Порядковий номер – 4.

Заряд ядра – +4.

Кількість електронів – 4.

Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи

2. Знайдіть у періодичній системі позначення нижченаведених хімічних елементів:

Ферум – Fe; Аурум – Au; Сульфур – S; Карбон – C.

3. З допомогою періодичної системи заповніть пропущені клітинки в таблиці.

Символ хімічного елемента

Назва хімічного елемента

Порядковий номер

Заряд ядра

Кількість електронів

N

Карбон

8

11

10

Si

VI. Підбиття підсумків уроку

Сьогодні ми з вами не лише повторили відомості про будову атома, але й довідалися багато нового.

Зокрема:

– хімічний елемент – це вид атомів з однаковим зарядом ядра;

– іон – це заряджена частинка;

– довідалися назви хімічних елементів;

– познайомилися з періодичною системою хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

VII. Домашнє завдання

Прочитати параграф і відповісти на запитання.

Творче завдання. Скласти схему будови атомів B, C, Al.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їх назви та символи - Плани-конспекти уроків по хімії