АТОМНІ КРИСТАЛИ

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

АТОМНІ КРИСТАЛИ

При побудові атомної кристалічної гратки і перекриванні АО утворюються МО, що належать усьому кристалу. Електрони на цих МО рухаються під впливом електричного поля всіх ядер кристала. Не можна сказати, якому атому належить той чи інший електрон, а тому можна говорити про делокалізацію електронів, про “газ вільних електронів”.

Кількість МО, що утворюються в атомному кристалі, дуже велика (близько числа Авогадро), тому різниця енергій між ними мала. Вважають, що в атомному кристалі АО, перекриваючись, утворюють зону молекулярних орбіталей.

Сказане стосується і металів, і неметалів з атомними гратками. Відмінність у будові металів і неметалів полягає у ступені заповнення електронами енергетичної зони, утвореної молекулярними орбіталями.

У металів у ній є вільні МО, і електрони, переходячи з однієї орбіталі на іншу, можуть змінювати свою енергію, забезпечуючи цим електропровідність. У неметалів зона заповнена електронами повністю, і вони не можуть брати участі в електропровідності, тому що не можуть змінювати своєї енергії.

Механізм утворення атомної структури принципово не відрізняється від механізму утворення молекули: і в тому, і в іншому випадку електрони переходять з АО на МО; різниця лише кількісна (у відношенні числа орбіталей), що дає деяким ученим підставу вважати атомний кристал однією гігантською молекулою. У той же час цілком зрозуміло, що такі великі кількісні різниці повинні набувати якісних ознак; так, наприклад, електропровідність – це властивість речовини, а не молекули.


АТОМНІ КРИСТАЛИ - Довідник з хімії