АТОМНО-КОВАЛЕНТНІ КРИСТАЛИ – КРИСТАЛИ

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

КРИСТАЛИ

АТОМНО-КОВАЛЕНТНІ КРИСТАЛИ

Прикладами атомно-ковалентних кристалів є кристали алмазу і кварцу.

У кристалі алмазу кожен атом С утворює чотири σ-зв’язки з чотирма іншими (рис. 17).

АТОМНО КОВАЛЕНТНІ КРИСТАЛИ   КРИСТАЛИ

Рис. 17. Кристалічна гратка алмазу.

У кристалі кварцу (оксиду силіцію SіO2) кожен атом Sі утворює чотири σ-зв’язки, кожен атом О – два σ-зв’язки (рис. 18).

АТОМНО КОВАЛЕНТНІ КРИСТАЛИ   КРИСТАЛИ

Рис. 18. Кристалічна гратка оксиду силіцію SіO2.


АТОМНО-КОВАЛЕНТНІ КРИСТАЛИ – КРИСТАЛИ - Довідник з хімії