АУТЕКОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи

АУТЕКОЛОГІЯ, екологія видів – розділ екології, що на противагу синекології вивчає взаємовідносини окремих видів організмів з довкіллям. Відповідно до структурної організації виду А. вивчає вид на рівні організмів і популяцій. На рівні організмів (особин, індивідів) вона досліджує норми реакції виду на вплив екол. чинників і визначає межі стійкості та зони переваги (преферендуми) у просторі дії цих чинників, тобто встановлює для кожного виду, що вивчається, його екол. нішу. А. досліджує вплив екол. чинників на морфологію, фізіологію і поведінку організмів, вивчає життєві форми, цикли розвитку, біоритми відповідно до адаптації виду до умов існування (екол. фізіологія).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АУТЕКОЛОГІЯ - Довідник з екології