АВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

ТЕМА 1. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇН І

УРОК 46. АВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Тема. Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища.

Навчальна мета: ознайомившись з історією аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідками, з’ясувати можливості негативного впливу людської діяльності на навколишнє середовище; сприяти усвідомленню значення знань та кваліфікації людей для його подальшого існування.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання:

підручник, атлас, фото – та відеоматеріали про аварію на ЧАЕС.

Опорні та базові поняття: АЕС, екологічна катастрофа, радіація, радіаційне забруднення, зона відчуження.

Географічна номенклатура: Чорнобиль.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1. Що ви уявляєте собі під висловами “погіршення геоекологічної ситуації”, “кризова геоекологічна ситуація”?

2. Назвіть основні чинники зміни навколишнього середовища.

3. Які наслідки господарської діяльності є безповоротними для природних комплексів?

4. Назвіть основні джерела забруднення нашого краю.

5.

Що ви особисто та ваша родина можете зробити для збереження навколишнього середовища?

III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Коли сталася Чорнобильська катастрофа?

– Чому про неї знає весь світ?

– Де розташована Чорнобильська АЕС?

– У чому сутність радіоактивного впливу на населення та навколишнє середовище?

– Охарактеризуйте природні особливості території навколо Чорнобиля.

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Назва невеличкого містечка Чорнобиль в середині 90-х років минулого сторіччя стала відомою у всьому світі. На жаль, звістка про нього не порадувала, а налякала людей.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Хроніка аварії

У ніч на 26 квітня 1986 р. стався вибух на четвертому енергоблоці ЧАЕС, під час якого виділились радіонукліди Йоду, Цезію, Телурію, Барію, Стронцію тощо. 27 квітня почалась евакуація жителів Прип’яті та навколишніх сел.

2. Наслідки аварії для навколишнього середовища

Впливу аварії зазнали багато країн Європи. Найбільшої шкоди зазнали, крім України, Білорусь та Росія.

В Україні забрудненими виявились понад 20 % території, води річок та підземні течії впливають на те, що ареал поширення радіоактивних речовин збільшується й зараз.

Повністю виключені з обігу понад 54 тис км2 території країни з усіма ресурсами на ній.

3. Наслідки аварії для населення

Евакуйоване все населення, що проживало в зоні відчуження. Постраждалими визнані понад 3 млн. чоловік. Негативний вплив радіації на здоров’я має різні наслідки – від смертельних хвороб до генних змін організму різного ступеня важкості, що простежуються й у наступних поколіннях

4. Шляхи та напрямки боротьби з наслідками аварії

– Підтримання в належному стані саркофага над аварійним реактором;

– вивчення впливу радіоактивного зараження на всі компоненти природи;

– аналіз та запобігання повторному забрудненню навколишнього середовища радіоактивними речовинами, накопиченими в грунтах, лісових масивах, внутрішніх водах.

– вивчення радіоактивного впливу на здоров’я людей.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

– Які території Європи найбільше постраждали внаслідок катастрофи?

– Яких заходів було вжито для подолання її наслідків у перші дні після аварії? Які вживаються останнім часом?

– Назвіть наслідки аварії для людини, рослинного та тваринного світу, грунтів, водних об’єктів України.

– Проаналізуйте економічні збитки, яких зазнала Україна від наслідків аварії.

VII. Підсумки уроку

VIII. Домашнє завдання

Опрацювати §___.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС - Плани-конспекти уроків по географії