Автоматизований облік заробітної плати

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.12. Автоматизований облік заробітної плати

При автоматизованому обліку заробітної плати повинно передбачатись одержання вихідних типових форм. Автоматизація обліку допомагає значно скоротити витрати часу на облік заробітної плати і робочого часу, складання звітності. Для автоматизації використовують програмні продукти для ПЕОМ. В автоматичному режимі може бути нарахована заробітна плата погодинно, відрахування та нарахування на заробітну плату з видачею кореспонденції рахунків, нарахування допомоги з непрацездатності та інше. При автоматизованому обліку широко використовується типова кодифікація операцій. Дуже важливим моментом у програмному забезпеченні обліку заробітної плати та робочого часу є пристосованість його до частих змін законодавства, нормативів відрахувань і нарахувань, форм звітності, що забезпечує роботу програм без втручання програмістів – авторів програм.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Автоматизований облік заробітної плати - Бухгалтерський облік