Автономія

Автономія (гр. autos – сам, nomos – закон) – самоуправління, форма організації управління територіями, підприємствами, за якої вони володіють значними правами і можливостями самостійного прийняття господарських рішень. У межах А. затверджуються самостійні бюджети (кошториси доходів і витрат) територій, господарських одиниць, фондів, які мають відносну самостійність, незалежність від бюджетів більших територіальних і господарських утворів, центральних бюджетів. В Україні внаслідок панування авторитарної системи управління суспільством, в т. ч. економікою, А. була обмеженою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Автономія - Економічний словник