Авторитаризм

Державне управління

Авторитаризм. Недемократичний політичний режим, для якого характерна сильна особиста диктатура однієї людини або вузької групи осіб, яка встановлена недемократичними процедурами і не підконтрольна громадянам. Для авторитарних демократичних режимів характерні такі риси: зосередження влади в руках лідера, влада, заснована на авторитеті, рекрутування політичної еліти шляхом кооптації, тобто призначення зверху шляхом спеціальних процедур. На відміну від тоталітаризму зберігається автономія особистості і суспільства

в не політичних сферах, не проводяться масові репресії, хоча застосовується вибірковий політичний терор, можуть використовуватися примусові заходи щодо населення за допомогою сили, провадитися “чистки” державного апарату, може існувати обмежене число партій, профспілок, інших організацій. При автори гарному режимі не відбувається радикальна перебудова суспільства на основі ідеології, немає тотального контролю над населенням, не зачіпається існуюча соціально-класова стратифікація, режим у цілому сумісний з економічним соціальним, культурним і частковим ідеологічним плюралізмом. Існують різновиди авторитарних режимів: традиційно-авторитарні, військово-авторитарні (військові хунти, диктатури), військово-бюрократичні, авторитарно-бюрократичні, популістські режими, авторитарно-демократичні і демократично-авторитарні режими.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Авторитаризм - Державне управління