АЗІЯ – Правове регулювання захисту комерційної таємниці за кордоном

Економічна безпека підприємства

Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

2.2. Правове регулювання захисту комерційної

Таємниці за кордоном

АЗІЯ

Багато аспектів азіатських законів щодо охорони комерційних секретів співставні із законодавством США. Схожість підходів до цієї проблеми в Гонконгу, Малайзії і Сінгапурі пояснюється британським походженням чинного там законодавства. Проте загальним їх елементом є відсутність вимоги новизни інформації, що охороняється, бо її власник не зобов’язаний бути першим володарем

секрету. У всіх країнах міститься умова відносної, а не абсолютної секретності. Майже скрізь охороняється технічна інформація, включаючи робочі креслення, технологічні процеси і формули. Але відношення до підприємницької інформації неоднакове. На відміну від патентних законів не встановлюються тимчасові обмеження для комерційних секретів, їх існування припиняється тільки після розкриття громадськості. Ще одна особливість: дані об’єкти не перешкоджають іншим особам мати в своєму розпорядженні аналогічну інформацію. Так, не забороняється розбирання пристроїв з метою їх вивчення і відтворення.

Також

необхідно враховувати відмінності в тлумаченні поняття “комерційні секрети”. Так у Китаї, Японії, Південній Кореї і на Тайвані до останніх відносяться поштові відправлення, відомості про цінові знижки і методи ведення бізнесу. В Південній Кореї також охороняють “управлінську інформацію”, в Китаї – “оперативну”, а на Тайвані – “торгову”. В Малайзії, Сингапурі і Гонконгу такі види інформації не підпадають під дію спеціальних законів, і потрібно керуватися законом про конфіденційність.

У Малайзії, Сингапурі і Гонконгу відповідальність за використання секрету не знімається і з третіх осіб, якщо вони знали або повинні були знати, що подальше застосування технології порушує права його власника. В інших країнах відповідальність третіх осіб може розрізнятись: в Японії, на Тайвані і в Південній Кореї вимоги більш жорсткі, в Китаї дещо пом’якшені.

Процедура відшкодування збитку за розкриття секрету включає ряд умов: судове підтвердження фактичних збитків, визначення суми, що підлягає відшкодуванню, покриття витрат на послуги адвокатів тощо. Частіше за все виходять з ринкової вартості відомостей. Проте на Тайвані допускається покарання винного за допомогою стягнення триразового розміру збитку. В Малайзії, Сингапурі, Гонконгу і Японії порушник оплачує витрати потерпілого на роботу адвокатів.

Новий Закон КНР про недобросовісну конкуренцію (ст. 25) передбачає накладення штрафу. В Південній Кореї накладається ув’язнення строком до трьох років і штраф, на Тайвані – ув’язнення до одного року або штраф. У Сингапурі, Гонконгу і Малайзії дані порушення кримінальному переслідуванню не підлягають.

По-різному трактують і питання ліцензування технологій. В Південній Кореї та низці інших країн ліцензування деяких комерційних секретів повинне проводитися з схвалення компетентних державних органів. У Китаї подібному узгодженню підлягають ліцензії з терміном дії понад 10 років.

Враховуючи висловлене, при укладанні ліцензійних угод з представниками країн Азії рекомендується уважно вивчати особливості національних законодавств і культурних традицій, детально обговорювати види і обсяг ліцензованої технологічної а також іншої інформації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АЗІЯ – Правове регулювання захисту комерційної таємниці за кордоном - Довідник з економіки