Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

УРОК 4

Тема. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

Цілі: з’ясувати причини багатоманітності органічних речовин на основі будови атома Карбону, здатності утворювати різноманітні зв’язки; вміти складати формули гомологів та ізомерів, давати їм назви, пояснювати суть поняття “ізомерія”.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів, роздавальний матеріал, додаткова література з хімії, довідники, підручники.

Тип уроку: З(РДН).

Форми проведення: семінарське заняття – корегувальна, навчальна, контрольна частини, робота в групах.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Усвідомлення й закріплення одержаних знань.

Семінар

1. Корегувальна частина семінару

Групи учнів виконують завдання.

Завдання групам

Користуючись текстом підручника, довідників:

А) З’ясуйте:

– будову атома Карбону;

– здатність атома Карбону утворювати різні ланцюги – нерозгалужені й розгалужені;

– здатність атома Карбону утворювати цикли;

– здатність атома Карбону утворювати різні типи зв’язків;

– суть поняття “гомологи”;

– суть поняття “ізомери”, “структурна ізомерія”;

– відмінність понять “гомологи” й “ізомери”;

– зробіть висновок про причини багатоманітності органічних речовин.

Б) Складіть схеми:

“Причини багатоманітності органічних речовин”

(з допомогою вчителя)

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

“Схема класифікації органічних речовин залежно від будови карбонового ланцюга” (з допомогою вчителя)

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

2. Навчальна частина семінару

А. З наведених формул речовин виберіть формули ізомерів пентану, які відрізняються тільки формою запису. Поясніть.

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

Б. Згадайте правила назви речовин. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

В. Складіть формули речовин:

А) 2,2,3,5-тетраметилгексану;

Б) 3,3-діетил-2,5-диметилгептану;

В) 2,3-дихлорпентану;

Г) 3,5-діетил-3,4,6-триметилоктану.

Г. Задача

Речовина містить 75% Карбону та 25% Гідрогену. Виведіть формулу речовини. Обчисліть об’єм кисню за н. у., необхідний для її спалювання.

3. Контрольна частина

I варіант

1. Дайте визначення поняття “ізомери”. Чим відрізняються ізомери й гомологи? Наведіть приклади.

2. Запишіть п’ять формул ізомерів гексану й назвіть їх за правилами міжнародної номенклатури.

3. Складіть формули речовин:

А) 2,2,3,5-тетраметилгептану;

Б) 3,3-діетил-2,2,5,5-тетраметилоктану;

В) 1,4-дихлоро-3,3-диметилпентану;

Г) 3,5-діетил-3,4,6-триметилгептану.

II варіант

1. Поясніть причини багатоманітності органічних речовин. Наведіть приклади.

2. Запишіть п’ять формул ізомерів гептану й назвіть їх за правилами міжнародної номенклатури.

3. Складіть формули речовин:

А) 2,3,3,5-тетраметилгексану;

Б) 3-етил-2,2,5,5-тетраметил-4-пропілгептану;

В) 2,3,5-трибромпентану;

Г) 3,4,5-триетил-3,4,6-триметилоктану.

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

Додаток

Роздавальна картка до уроку для учнів

1. Корегувальна частина семінару

Користуючись текстом підручника, довідників:

А) З’ясуйте:

– будову атома Карбону;

– здатність атома Карбону утворювати різні ланцюги – нерозгалужені й розгалужені;

– здатність атома Карбону утворювати цикли;

– здатність атома Карбону утворювати різні типи зв’язків;

– суть поняття “гомологи”;

– суть поняття “ізомери”, “структурна ізомерія”;

– відмінність понять “гомологи” й “ізомери”;

– зробіть висновок про причини багатоманітності органічних речовин.

Б) Складіть схеми:

“Причини багатоманітності органічних речовин”.

“Класифікації органічних речовин залежно від будови карбонового ланцюга”.

2. Навчальна частина семінару

А. З наведених формул речовин виберіть формули ізомерів пентану, які відрізняються тільки формою запису. Поясніть.

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

Б. Згадайте правила назви речовин. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

В. Складіть формули речовин:

А) 2,2,3,5-тетраметилгексану;

Б) 2,2-діетил-3,5-диметилгептану;

В) 2,3-дихлоропентану;

Г) 3,5-діетил-3,4,6-триметилоктану.

Г. Задача

Речовина містить 75% Карбону та 25% Гідрогену. Виведіть формулу речовини. Обчисліть об’єм кисню за н. у., необхідний для її спалювання.


Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація - Плани-конспекти уроків по хімії