Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Хімічні формули речовин

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 5. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Хімічні формули речовин

Цілі: пояснити причину багатоманітності речовин, дати поняття “прості речовини”, “складні речовини”, “хімічна формула”; вивчити поділ простих речовин на метали й неметали; навчитися розрізняти прості й складні речовини, метали й неметали; розвивати вміння й навички учнів описувати фізичні властивості речовин і порівнювати їх; виховувати інтерес до вивчення хімії на основі хімічного

експерименту.

Обладнання: моделі атомів, зразки металів і неметалів, інші речовини – цукор, кухонна сіль, калій перманганат та ін.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм).

Форми роботи: лекція з елементами бесіди, інтелектуальна розминка, робота в парах (взаємоопитування), “Мікрофон”, експеримент – робота в групах.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

1. Інтелектуальна розминка

Учні самостійно формулюють основні поняття попередньої теми й дають їм визначення, один з учнів записує їх на дошці:

атом;

– молекула;

– іон;

– хімічний елемент;

– відносна атомна маса;

– період;

– група.

Упродовж уроку на дошці будуть дописуватися ще нові поняття:

– прості речовини;

– складні речовини;

– хімічна формула;

– метали;

– неметали.

2. Взаємоопитування

Учні працюють у парах, перевіряючи вміння визначати положення елементів у ПС і, навпаки, за положенням визначати елемент. Кожний з учнів ставить по два питання сусіду. Потім учні перевіряють одне одного в умінні знаходити відносні атомні маси.

3. Опитування-естафета

З метою перевірки вчитель може провести опитування-естафету за періодичною системою.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Учням пропонується математичне завдання: користуючись цифрами 1, 2, 3, утворити різні одно-, дво-, трицифрові числа. Після 1 хв. роботи в учнів утвориться багато чисел. Відразу ж ставимо питання: мало чи багато речовин можна утворити зі 118 хімічних елементів? Звичайно, учні відповідатимуть, що багато. Ось цим і пояснюємо багатоманітність речовин – близько 20 000 000 речовин. Ще можна навести приклад з буквами: із 33 букв утворюються всі слова, якими ми користуємось у повсякденному житті.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття “хімічна формула”, “індекс”

Склад кожної речовини можна записати з допомогою символів хімічних елементів. Наприклад, молекула води складається з одного атома Оксигену і двох атомів Гідрогену. Малюють її так:

Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Хімічні формули речовин

Записати хімічну формулу води можна так:

Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Хімічні формули речовин

Вводимо поняття “хімічна формула” й “індекс”.

2. Прості та складні речовини

Демонстрація

Учням демонструємо зразки різних речовин, добре їм знайомі, на дошці вчитель записує формули цих речовин: цукор – C12H22O11, кухонна сіль – NaCl, марганцівка – KMnO4, цинк – Zn, алюміній – Al, сірка – S. Можна згадати, що до складу повітря входять кисень і азот – O2 і N2.

Перед учнями ставимо проблемне питання: Чим відрізняються ці речовини? Учні правильно відмітять, що за складом. Даємо поняття “прості” й “складні речовини”, складаємо схему і пропонуємо учням самостійно розподілити речовини на прості й складні. Схема заповнюється поступово: спочатку ділимо речовини на прості й складні, а потім доповнюємо поділ простих речовин на метали й неметали.

Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Хімічні формули речовин

3. Метали й неметали

Далі згадуємо з учнями, що кожна речовина має свої фізичні властивості: колір, запах, агрегатний стан, блиск тощо.

Лабораторний дослід

Виконується у групах: кожній групі роздається набір із трьох речовин – цинк, сірка, алюміній.

Завдання: описати фізичні властивості пропонованих речовин; дати відповідь на питання: “За якими ознаками відрізняються ці речовини?”

Учні з’ясовують, що для металів характерний металічний блиск. Отже, прості речовини поділяються на метали й неметали. Дописуємо у схему окремо метали й неметали з наведених на дошці.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. “Мікрофон”

Учні по черзі передають одне одному уявний мікрофон і дають визначення вивченим поняттям, які дописані по ходу уроку на дошці, доповнюють одне одного.

2. Міні-тренінг

Записати формули речовин, які складаються:

А) із двох атомів Калію й одного атома Оксигену;

Б) трьох атомів Оксигену;

В) одного атома Феруму;

Г) шести атомів Карбону, дванадцяти атомів Гідрогену й шести атомів Оксигену;

Д) одного атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену;

Е) одного атома Алюмінію.

У два стовпчики виписати окремо прості й складні речовини.

VII. Домашнє завдання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Хімічні формули речовин - Плани-конспекти уроків по хімії