Багатство національне

Багатство національне – сукупність створених і накопичених у країні працею всього суспільства матеріальних благ, рівня освіти, виробничого досвіду, майстерності, творчого обдаровання населення та відносини економічної власності між різними суб’єктами з приводу привласнення цього багатства. Основними складовими Б. н. є: 1) суспільне, тобто створене працею, речове багатство; 2) природні багатства (природні ресурси); 3) нематеріальне багатство (освітній, кваліфікаційний, науковий, культурний, організаційний потенціал та ін.). До речового

багатства належать: 1) створені й накопичені в країні виробничі фонди, що поділяються на основні й оборотні (див. Виробничі фонди). Речове багатство також поділяють на засоби виробництва і предмети споживання, нерухому (канали, залізниці, споруди тощо) та рухому (кораблі, вантажні автомобілі тощо) частини. Природне багатство складається із засобів до існування (природні землі, запаси риби у водах та ін.) і засобів праці (придатні для судноплавства ріки, деревина, метали тощо). Узагальненим показником нематеріального багатства є рівень освіти, кваліфікації та здоров’я працівників. За даними Всесвітнього банку, частка
основних виробничих фондів у Н. б. США наприкінці XX ст. становила 19%, природних ресурсів – 5%, а “людського капіталу”- 76%. З проголошенням державного суверенітету України виникла проблема оцінки тієї частини майна, яка відповідно до чинної тоді методики не враховувалась у Б. н.: 1) військове майно; 2) художні, історичні та культурні цінності; 3) золотий запас, запаси коштовних металів і каміння; 4) майно закладів культу; 5) майно України за кордоном. Згідно з оцінкою вітчизняних учених, Б. н. України щодо військового майна (основних фондів) становило до 100 млрд. крб. (1990). З централізованого золотого запасу колишнього СРСР на частку України припадає 471,5 млн. дол. Культове майно її оцінюється в 2,4 – 3,5 млрд. крб.. (у цінах 1991). Частка України в зарубіжних активах колишнього СРСР – до 33 млрд. дол. З 1991 Б. н. України, насамперед у матеріальній формі, починає зменшуватися.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Багатство національне - Економічний словник