Баланс компанії

Баланс компанії – узагальнена система економічних показників, які відображають масштаби і темпи діяльності компанії, рівень її багатства. Згідно із законом про компанії (1981), ЄС вимагає від них надавати акціонерам баланси за спеціальною формою, що містить такі основні показники: основний капітал (нерухомість, машини й устаткування, транспортні засоби), оборотні засоби (запаси, дебіторська заборгованість, банківська готівка, касова готівка), з яких вираховуються короткотермінові зобов’язання (банківські кредити, інша кредиторська заборгованість).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Баланс компанії - Економічний словник