Баланс попиту і пропозиції

Баланс попиту і пропозиції – система показників, які відображають співвідношення між попитом і пропозицією, їх структурою, яку складають з метою узгодження обсягів і структури попиту та пропозиції на основі використання можливостей виробництва, експортно-імпортних операцій, позаринкового споживання, рівня роздрібних цін, розширення каналів реалізації. Основними чинниками, що впливають на Б. п. і п. є виробничий потенціал країни, дохід на душу населення, рівень цін, демографічний склад населення, кон’юнктура та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Баланс попиту і пропозиції - Економічний словник