Баланс виробництва, розподілу і використання національного доходу (баланс національного доходу – Б. н. д.)

Баланс виробництва, розподілу і використання національного доходу (баланс національного доходу – Б. н. д.) – основна складова частина балансу національного господарства, що відображає кількісне співвідношення процесів формування, розподіл та перерозподіл національного доходу, утворення кінцевих доходів та їх використання на всіх стадіях відтворення. У підметі Б. н. д. представлені соціальні сектори й соціальні групи населення, галузі сфер матеріального і нематеріального виробництва. Присудок Б. н. д. містить чотири групи показників,

що відображають рух національного доходу на різних стадіях відтворення: виробництва, первинного розподілу, перерозподілу, використання. Виробництво в таблиці Б. н. д. представлено такими показниками: валова продукція, матеріальні витрати, вироблений національний дохід. Процес розподілу національного доходу складається з первинного розподілу і перерозподілу. Первинний розподіл (II розділ присудка Б. н. д.) містить: первинні доходи працівників, зайнятих у матеріальному виробництві (див. Доходи первинні), і первинні доходи підприємств сфери матеріального виробництва (прибуток від реалізації, податок на додану вартість,
відрахування на соціальне страхування, відсотки за кредит тощо). Внаслідок перерозподілу національного доходу (див. Розподіл національного доходу) формуються вторинні (похідні) доходи населення (заробітна плата частини працівників сфери нематеріального виробництва, пенсії, стипендії тощо). Первинні і похідні доходи формують кінцеві доходи населення. Скоригувавши ці доходи на індекс зміни роздрібних цін на товари, тарифів на матеріальні послуги, одержують показник реальних доходів населення, який свідчить про зростання або зниження добробуту народу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Баланс виробництва, розподілу і використання національного доходу (баланс національного доходу – Б. н. д.) - Економічний словник