Баланс виробництва, споживання і накопичення сукупного суспільного продукту (баланс суспільного продукту – Б. с. п.)

Баланс виробництва, споживання і накопичення сукупного суспільного продукту (баланс суспільного продукту – Б. с. п.) – розділ балансу народного господарства, який комплексно характеризує рух сукупного суспільного продукту і окремих його частин на всіх стадіях розширеного відтворення у сфері матеріального і нематеріального виробництва. Його балансова таблиця складається з двох основних розділів, представлених у присудку балансу. Підмет Б. с. п. містить такі показники: галузі матеріальної та нематеріальної сфер виробництва; два підрозділи

суспільного виробництва; основні сектори (державний, колективний, приватний). Розділ І присудка Б. с. п. характеризує джерела формування ресурсів суспільного продукту, II – напрями його кінцевого використання. Зокрема, фонд заміщення (споживання виробниче), фонд споживання (споживання невиробниче), фонд накопичення, втрати, експорт, всього використано. Важливим завданням побудови Б. с. п. є забезпечення оптимальних співвідношень між всіма складовими. Розробка схеми Б. с. п. та обчислення її показників проводиться виробничим і методом кінцевого використання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Баланс виробництва, споживання і накопичення сукупного суспільного продукту (баланс суспільного продукту – Б. с. п.) - Економічний словник