>Батьківські права і обов’язки

Батьківські права і обов’язки – взаємні права і обов’язки, засновані на походженні дітей і посвідчені у встановленому КпШС України порядку. До основних Б. п. і о. належать рівні права батька і матері щодо своїх дітей, у тому числі, якщо шлюб між ними розірваний: батьки за погодженням присвоюють дітям прізвище, ім’я і по батькові, зобов’язані захищати права й інтереси неповнолітніх дітей, виховувати їх, піклуватися про фізичний розвиток і навчання, готувати їх до праці. Батьки мають також право вимагати повернення дітей від будь-якої

особи, яка утримує їх усупереч закону чи судовому рішенню. Особливість майнових прав батьків і дітей полягає в тому, що за життя батьків діти не мають права на їхнє майно, як і батьки не мають права на майно дітей. Батьки зобов’язані утримувати неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги. Повнолітні діти мають утримувати непрацездатних батьків, які потребують допомоги. Законом передбачена можливість позбавлення батьківських прав, якщо буде встановлено, що батьки ухиляються від виконання обов’язків щодо виховання дітей або зловживають своїми батьківськими правами, жорстоко поводяться з дітьми, шкідливо впливають на них своєю аморальною поведінкою або є хронічними алкоголіками чи наркоманами. Батьківських прав може бути позбавлено і у разі відмови взяти дитину з пологового будинку чи іншого закладу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


>Батьківські права і обов’язки - Довідник з правознавства