Бернхем Джеймс

Бернхем Джеймс (1905 – 1987) – американський економіст, один із авторів концепції “революції управляючих”. У своїй праці “Менеджеріальна революція”(1941) він намагався довести перехід влади при капіталізмі до класу менеджерів і докорінну трансформацію суспільства внаслідок цього. Хибність цієї концепції полягає у метафізичному тлумаченні власності і влади, тобто переходу влади до менеджерів, які позбавлені власності і не прагнуть привласнення максимальних прибутків, з одного боку, і втрати капіталістами влади, з іншого (див. Концепція народного капіталізму). До класу менеджерів також нібито приєднуються технократи і бюрократи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Бернхем Джеймс - Економічний словник