Безробіття

Безробіття – соціальне явище, при якому певна кількість працездатних людей не може знайти собі роботу. Безробітними визнаються громадяни у працездатному віці, які з незалежних від них причин не мають заробітку або доходу і зареєстровані в державній службі зайнятості як особи, що шукають роботу. Вони здатні до праці і готові працювати, але служба зайнятості не може запропонувати їм відповідної роботи. Громадянин отримує статус безробітного тоді, коли з ним припинений трудовий договір у зв’язку з виробничими змінами, і він впродовж найближчих

10 днів реєструється в службі працевлаштування. Причини Б.: глибокі структурні зрушення в економіці, що зумовлюють масштабні і стійкі диспропорції між кількістю, якістю і структурою попиту і пропозиції праці; спади і кризи в економіці, які ведуть до скорочення попиту на працю; нерівномірне розміщення продуктивних сил, в результаті чого попит і пропозиція праці розділяються територіально; науково-технічний прогрес, введення техніки, нових технологій, що заміняють живу працю; пошуки громадянами нових робочих місць, які відповідають їхнім нахилам, рівню кваліфікації, дають можливість більше заробляти. Відповідно
до цього виділяють технологічне, структурне, економічне, фрикційне Б., а та­кож конверсійне, молодіжне, сезонне Б. Зростання Б. в окремих галузях, регіонах, серед працівників певних професій, викликане скороченням попиту на працю через динамічний техніко – економічний розвиток виробництва, змушує людей підвищувати рівень власної мобільності шляхом оволодіння новими професіями, якісним оновленням кваліфікації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Безробіття - Економічний словник